Lité podlahy HASIT

Velký rozvoj technologií v oblasti stavebních materiálů zaznamenaly také podlahové směsi. Jde zejména o lité potěry na bázi síranu vápenatého (tzv. anhydritu). Tyto lité anhydritové potěry nahrazují díky svým vlastnostem a přednostem v čím dál větší míře klasické cementové potěry.

(Pokračování textu…)

29.07.2008 Autor: (red)

Podkrovní vestavba bytu v Ostravě – Porubě

Městská památková zóna Ostrava-Poruba byla prohlášena od roku 2003. Dům je součástí stavebního souboru, který svým objemovým řešením a architektonickým ztvárněním fasády doplňuje charakter památkové zóny. Památková zóna se nachází v centru městského obvodu, který byl plánován od roku 1951 jako Nová Ostrava – socialistické město postavené v duchu stalinského historismu, nazývaného u nás SORELA.
 

(Pokračování textu…)

29.07.2008 Autor: (red)

Vstupy bez bariér

S praktickým a důmyslným systémem zasouvacích dveří se setkáváme v našem životě takřka každodenně. Dveře, u kterých nemusíme tzv. brát za kliku, jsou hojně využívány při realizacích staveb, kde je předem očekáván častý a plynulý pohyb osob. Banky, státní instituce, nemocnice, obchodní centra – tady všude plní svojí neocenitelnou praktickou funkci. Své místo proto našly i při rekonstrukci severomoravských Lázní Darkov anebo středočeské Residenci Classis, která nabízí své služby seniorům.

(Pokračování textu…)

29.07.2008 Autor: (red)