PR

Stavební firmy letos investice do informačních technologií neomezí, 25 procent z nich chystá výdaje zvýšit i v době ekonomické recese

Investice do informačních technologií považují čeští výrobci stavebních materiálů za užitečné a nebudou je ani v současné ekonomické situaci nijak výrazně omezovat; 65% firem hodlá plánované investice do IT pro nejbližší období zachovat, plných 25% pak plánuje tyto výdaje dokonce ještě zvýšit. O snížení investic tak uvažuje pouhých 10% oslovených firem. Tyto údaje vyplynuly z bleskového průzkumu provedeného společností CCV mezi padesáti stavebními firmami vystavujícími na veletrhu IBF a byly dnes představeny v rámci konferenčního programu veletrhu. Mezi prioritní opatření firem naopak patří škrtání provozních nákladů, efektivnější využívání informací a prohlubování zákaznických vztahů.

(Pokračování textu…)

29.07.2009 Autor: (red)

Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách z prostředků z prodeje emisních kreditů

Česká republika má v rámci režimu Kjótského protokolu v období 2008–2012 předpokládaný emisní přebytek ve výši asi 150 mil. tun CO2 eq. (resp. AAU, Assigned Amount Units). Z toho přibližně 100 mil. AAU může být zobchodováno v rámci mechanismu mezinárodního emisního obchodování (IET, International Emission Trading) podle čl. 17 protokolu. Odhaduje se, že výnos z prodeje tohoto množství AAU dosáhne výše přibližně 25 mld. korun (při ceně 10 euro za 1 AAU).

(Pokračování textu…)

29.07.2009 Autor: (red)