Otvorové výplně

Vratové systémy a stínící technika

Následující článek tématicky sdružuje legislativní a technickou problematiku dvou, jinak nezávislých okruhů, vratových systémů a současně stínící techniky. Tyto témata jsou ve skutečnosti z hlediska certifikace, posuzování a testování, zcela nezávislými celky, avšak (někteří čeští) výrobci často produkují a uvádějí na trh EU obě komodity. Jsou zde tedy zároveň shrnuty základní vodítka při potřebě zahájení a provádění zkušebního a certifikačního procesu a také zdůrazněné některé technické aspekty sestav se zaměřením zejména na obvykle povinně sledovanou mechanickou vlastnost – odolnost proti větru.

(Pokračování textu…)

29.07.2008 Autor: (red)

Podmínky pro výrobu a opravy výplní u památkových objektů

Výplňové prvky u historických objektů tvoří obvykle nedílnou součást výrazu architektury, jsou dokladem vývoje stavitelství, architektury, uměleckých řemesel i dobového vkusu. K výplňovým prvkům lze u historických objektů ještě přiřadit vedle oken a dveří, také vrata, výkladce, okenice, mříže, poklopy, padací dvířka, žaluzie apod. Škála jednotlivých typů, jejich výtvarného a řemeslného řešení je značná, často jde o unikáty, či originální výtvarná díly (např. vitrajová okna v gotických katedrálách). Přístup k obnově či výměně těchto prvků se bude lišit, podle jejich stáří, hodnoty, technického stavu i požadavků investora a památkové péče. Postihnout v jednom příspěvku všechny možné modely řešení je prakticky nemožné, podrobnější informace najde zájemce v připojené literatuře, je ovšem nutné počítat s tím, že řešení v konkrétních příkladech bude závist na mnoha faktorech a bude výsledkem jednání mezi investorem, projektantem a příslušným památkový orgánem. Některá doporučení a zásady uvedená v textu jsou ilustrována na připojené sérii snímku z objektu Valdštejnského paláce v Praze.

(Pokračování textu…)

29.07.2007 Autor: (red)

Dveře a interiér

Připravujete se na stavbu nového domu či bytu nebo rekonstruujete ten starý? Tak to jste již určitě narazili na otázku dveří. Ty jsou totiž velmi důležitým stavebním prvkem interiéru, který se jen tak lehce nevymění, takže jeho výběr se určitě vyplatí řádně rozmyslet. My vám přinášíme několik základních bodů, kterých se můžete při výběru dveří držet.

(Pokračování textu…)

29.07.2007 Autor: (red)

Zvukově izolační vlastnosti dveří

Požadavky na neprůzvučnost
Požadavky na neprůzvučnost dveří vyplývají z určené normy ČSN 73 0532 [1]. Pro vybrané druhy prostorů občanských a bytových staveb norma stanoví pro dveře spojující sousední prostory zvukově izolační požadavky vyjádřené váženou neprůzvučností Rw. Následující tabulka udává hodnoty vybrané z výše uvedené požadavkové normy, které platí pro dveře.

(Pokračování textu…)

29.07.2007 Autor: (red)

Řešení výplní otvorů a celé fasády starých měšťanských domů v Jičíně z hlediska památkové péče

Individuální ochrana výplní otvorů na kulturní památce – příklad
Jako příklad výplní – neodmyslitelných součástí stavby lze uvést Jakubcovu vilu v Jičíně od architekta Pavla Janáka. Jedná se o první stavbu v kubistickém stylu, který se radikálně postavil zažitým stavbám bohatě zdobeným ornamenty. Pavel Janák ve svém návrhu domu „bez jediného pravého úhlu“ navrhl nejen stavbu a její konstrukční systém, ale i výplně otvorů. Janákova vila v Jičíně je důkazem, že výměnou jediného okna či dveří za jiné by bylo absolutně narušeno celkové výtvarné řešení domu. Objekt je prohlášenou kulturní památkou.
 

(Pokračování textu…)

29.07.2007 Autor: (red)