Aktuality

Studie IPR Bubny, prostor stanice metra Vltavská s umístěním koncertního sálu

SAR: Nebezpečím urbanistické koncepce Bubnů a Vltavské je příliš kompromisní řešení

Studie Bubnů Zátor je konečně hotová. Jistě ještě vyvolá mnoho diskusí, názory se budou tříbit a bude zveřejněna řada pohledů na to, jak by měla vypadat proměna tohoto více než sto hektarového brownfieldu, který ovlivní nejen podobu a fungování Prahy 7, ale i celého města. Ne všechny názory budou veskrze oslavné a je to tak dobře. Tak významné území si diskusi zaslouží. Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR) přináší pohled svého člena Josefa Pleskota, architekta a člena Spolku pro výstavbu nové koncertní budovy v Praze, pro něhož je Vltavská a možnost postavit v této lokalitě koncertní halu pro více než 1800 posluchačů téměř srdeční záležitostí. (Pokračování textu…)

27.06.2019

Obliba informačního modelování budov je u nás na úrovni Francie či Německa. Pomoci by mělo i jeho povinné využívání

Česko patří mezi první třetinu evropských zemí z hlediska obliby informačního modelování budov (BIM). K lídrům se v tomto ohledu řadí zejména skandinávské země či Velká Británie, které již v minulosti uzákonily povinnost využití BIM pro některé veřejné zakázky. Touto cestou by měl jít i tuzemský trh, a to od roku 2022. Odborníci zároveň upozorňují, že k dalšímu rozvoji BIM v českém prostředí je nutné zejména sjednocení standardů spojených s touto metodikou. (Pokračování textu…)

27.06.2019
Revitalizace toku potoka Kobylí

Suchá nádrž Jelení – největší hráz od dob Slezské Harty

Stavba suché nádrže Jelení (Opatření na Horní Opavě – OHO) se nachází na okraji obce Karlovice (poblíž Vrbna pod Pradědem) a jejím hlavním účelem je snížení povodňových průtoků, omezení odnosu splavenin a ochrana zástavby části obce před negativními účinky povodňových průtoků způsobených lokálními přívalovými srážkami. Retenční prostor nádrže je navržen tak, aby byla zajištěna transformace teoretické stoleté povodňové vlny na neškodný průtok 4,41 m3/s. Kobylí potok a jeho pravostranný přítok budou v zátopě a v podhrází revitalizovány. Od hráze bude voda odváděna otevřeným korytem napojeným do stávajícího toku. (Pokračování textu…)

27.06.2019
Obytný soubor Slezská Ostrava – Rezidence

Rekordní počty v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje

V industriálních prostorách Kompresorovny areálu Landek Park byly ve čtvrtek 13. června 2019 slavnostně vyhlášeny výsledky XIII. ročníku soutěže Stavba Moravskoslezského kraje. Vyhlašovateli soutěže, která se každoročně koná pod záštitou hejtmana kraje Ivo Vondráka a letos také pod záštitou ministra průmyslu a obchodu, jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Obec architektů a Moravskoslezský kraj. Nejvíce přihlášených staveb bylo v kategoriích stavby Občanské vybavenosti, Bytové domy a Rodinné domy. Cenu Grand Prix soutěže Stavba Moravskoslezského kraje ovládlo Vodní dílo Šance v Ostravici. Mediálním partnerem této prestižní akce byly i časopisy Konstrukce a Silnice Železnice. (Pokračování textu…)

24.06.2019