Zpět 1 fotografie
Ilustrační foto (Zdroj obrázku: A_stockphoto / Shutterstock.com)

Nedůsledný výběr tepelného čerpadla – chyba za desítky tisíc korun

Dostupnost tepelných čerpadel v hobby marketech či prodejnách stavebního materiálu může budit dojem, že tento zdroj tepla je nenáročný na výběr, instalaci a provoz, opak je však pravdou. Tepelné čerpadlo univerzálně vhodné pro všechna využití neexistuje, stejně tak se lze dopustit chyb při jeho uvádění do provozu.

Publikováno: 16.06.2021
Rubrika: ,

Tyto chyby mohou v praxi způsobit:

 • snížení výkonu tepelného čerpadla, tj. náklady na provoz jsou vyšší,
 • ztrátu schopnosti zajistit potřebný objem tepla či teplé vody,
 • zvýšený provozní hluk či vibrace spojené s provozem,
 • dodatečné náklady na instalaci,
 • zkrácenou životnost kompresorů,
 • zvýšenou poruchovost.

Zákazníci se mohou dopustit fatálních chyb již na začátku nákupního procesu, to když konzultují záměr koupě tepelného čerpadla s prodejcem, který:

 • nemá dostatečné širokou nabídku, tj. není schopen poskytnout objektivně dobré doporučení,
 • nemá v nabídce tepelná čerpadla, jejichž parametry ověřil nezávislý zkušební ústav, tj. zde hrozí, že údaje o výkonu tepelného čerpadla neodpovídají realitě.

Výběr vhodného tepelného čerpadla sám o sobě nezaručuje bezproblémový a levný provoz, zásadní je i kvalita instalace. Nejméně rizikové řešení je, pokud instalační práce provádí specializovaný tým řemeslníků, který:

 • instaluje ročně desítky tepelných čerpadel, tj. má dostatečné zkušenosti,
 • je schopen spočítat tepelné ztráty budovy,
 • tepelné čerpadlo umí uvést do provozu,
 • bude zajišťovat i následný servis.

Více o jednotlivých způsobech instalace najdete na této stránce: https://www.abeceda-cerpadel.cz/cz/krok-7-porovnani-kvality-instalacni-a-servisni-firmy

Při výběru prodejce, se kterým budete řešit koupi tepelného čerpadla, je vhodné ověřit si reference stávajících zákazníků, tj. jestli prodejce dostál svých slibů spojených s instalací a servisem, případně také bez problémů vyřešil reklamace tepelného čerpadla.

Zdroj obrázku:
A_stockphoto / Shutterstock.com

[carousel-horizontal-posts-content-slider]