Zpět

Získat parcelu pro developerský projekt trvá v průměru 11 měsíců

Téměř polovina dotázaných developerů má potíže s pořizováním parcel pro výstavbu (48 %). V průměru jim trvá získat vybranou parcelu 11 měsíců. Nejvíce atraktivní jsou dle dotázaných developerů parcely v blízkosti metra, nádraží nebo jiné dopravní cesty v rámci města. Více než třetina oslovených se účastní státních veřejných soutěží o pozemky, stavby či jiné objekty (36 %). Vyplývá to ze Studie developerských společností zpracované analytickou společností CEEC Research.

Publikováno: 30.09.2020
Rubrika:

S potížemi při pořizování parcel pro výstavbu se setkala téměř polovina oslovených ředitelů developerských společností (48 %). Se stejnými potížemi, avšak pouze v některých případech, se setaklo dalších 32 % a naopak zbylých 20 % dotázaných nemá s pořizováním parcel žádné obtíže. Průměrně trvá 11 měsíců, než oslovení developeři vybranou parcelu získají.

Pro developery jsou nejatraktivnější parcely pro rezidenční výstavbu plochy v blízkosti metra, nádraží nebo jiné dopravní cesty v rámci města 9 bodů z 10 (kdy 10 = nejvíce atraktivní, 1 = nejméně atraktivní), na druhém místě ohodnotili parcely v centru města (8 bodů z 10). Dále pak velké pozemky v přilehlých městských částech (7,2 bodu z 10) a pozemky v dojezdové vzdálenosti do měst (5,3 bodu z 10).

Zajímali jsme se také o to, zda se oslovení ředitelé developerských společností účastní soutěží o pozemky, stavby či jiné objekty. Více než třetina se těchto soutěží účastní (36 %). Desetina projektů těchto developerů vzniklo právě na vysoutěžených parcelách (10 %).

Za největší problém v průběhu státních veřejných soutěžích o pozemky developerské společnosti uváděly průběh řízení (3,1 bodu z 10) a množství účastníků řízení (3,8 bodu z 10). Dále developeři obtížně vnímají administrativní zátěž při účasti na řízení (4,0 bodu z 10). Naopak pozitivně respondenti vnímají atraktivitu lokalit pozemků (5,9 bodu z 10) a cenu pozemků (6,4 bodu z 10). Jednu z možných komplikací popisuje také  Ján Horváth, prokurista a CEO divize Real Estate, společnosti CTR Projekt, s.r.o.: „Veřejnou nabídku pozemků a nepotřebných nemovitostí státu, státních institucí i měst a obcí sledujeme, ale v posledních 5 letech jsme se žádné neúčastnili. Většinou se totiž jedná o nemovitosti, u nichž musí investor následně projít celým povolovacím procesem nové výstavby a nikde nemá jistotu, co, do kdy a zda vůbec bude moci na pozemku postavit. V tom se situace v České republice výrazně liší např. od Německa, kde jsou všechny tyto parametry už v okamžiku vyhlášení soutěže jasné a vymahatelné, což dává investorovi předvídatelnost investice – a tedy i základní smysl se veřejné soutěže zúčastnit.“

Studie developerských společností H2/2020 bude zveřejněna na: www.ceec.eu.

[carousel-horizontal-posts-content-slider]