„Symetric“ od designéra Raffaella Galiotta vznikl v softwaru DDX a Diamantu Nicolai. Náhodné rozložení žil v kameni je zdvojeno složitými počítačovými designy a produkováno automatickými řídicími frézkami.

Publikováno: 05.09.2019
Rubrika:
Autor: (red)

„Symetric“ od designéra Raffaella Galiotta vznikl v softwaru DDX a Diamantu Nicolai. Náhodné rozložení žil v kameni je zdvojeno složitými počítačovými designy a produkováno automatickými řídicími frézkami.