Zpět

Dávejte si pozor na to, u koho kupujete tepelné čerpadlo

Špatně ušitý oblek zamrzí, nad špatným výběrem destinace letní dovolené snad i někdo uroní slzu. Pokud však sáhnete vedle při výběru tepelného čerpadla, může to znamenat „škody“ v řádu desítek tisíc korun, které jsou nenávratně pryč. Z tohoto důvodu, je kritické, koupi tepelného čerpadla konzultovat s opravdovým odborníkem.

Publikováno: 19.09.2018
Rubrika: ,
Autor: (red)

První problémy mohou začít ihned po instalaci jednotky

Prodejce tepelného čerpadla pravděpodobně bude zajišťovat i instalaci tepelného čerpadla, ať již prostřednictvím týmu vlastních techniků, či subdodávkou externí firmě. Samotná instalace je zásadní nejen pro životnost tepelného čerpadla, ale také jeho výkon. A právě úspora na účtech za teplo v dlouhodobém horizontu jsou přece jedním z hlavních důvodů, proč o tepelném čerpadlu uvažujete, že ano?

Může být prodejce objektivní?

Dále, tepelná čerpadla stejného typu (např. vzduch/vzduch) a to dokonce i v rámci nabídky jednoho výrobce, mají různé parametry, ať už jde o objem výměníku na teplou vodu, výkon, možnosti napojení na fotovoltaiku či možnost komunikace s chytrými zařízeními. U tepelného čerpadla s nedostatečným výkonem bude docházet k přetěžování kompresoru, což nejenže zvyšuje náklady na vyrobené teplo ale i zkracuje životnost.

Prodejce tepelného čerpadla má zpravidla zásadní vliv na to, jaký výrobek si zákazník „odnáší“ domů. Mezi jednotlivými typy čerpadel jsou přitom obrovské rozdíly, ať už jde o cenu, za kterou jsou schopné vyrobit teplo, tak např.:

  • možnost ohřevu teplé vody (a jejího množství)
  • možnost fungování jako klimatizace
  • náročnost na pravidelný servis
  • počet vnitřních jednotek
  • hluk

Pokud koupi tepelného čerpadla konzultujete s prodejcem, který má ve své nabídce omezené množství čerpadel, např. pouze jednotky vzduch/vzduch a vzduch/voda, nemůžete očekávat, že se Vám dostane objektivního doporučení.

Jak tedy vybrat prodejce tepelného čerpadla?

Zajímejte se především o:

  • historii samotné firmy, např. její schopnost dostát zárukám, poskytovat záruční a pozáruční servis apod.
  • jakým způsobem bude realizována instalace čerpadla, preferujte přitom dodávku vlastním týmem techniků, který má odpovídající zkušenosti
  • sortiment nabízených tepelných čerpadel
  • spolehlivost nabízených tepelných čerpadel, např. jejich reálný výkon, zkušenosti stávajících majitelů, očekávanou životnost apod.

Hodně zdaru při výběru!

[carousel-horizontal-posts-content-slider]