Zpět 6 fotografií
6. Pohled na štítovou stěnu po zateplení provětrávanou fasádou Diagonal 2H od Knauf Insulation.

Provětrávaná fasáda inspiruje okolí

Příběhy panelových domů často nevystupují ze svého původního šedého odstínu. Existuje však řada výjimek, které dělají radost nejen obyvatelům domu, ale také jeho širokému okolí.

Publikováno: 07.12.2017
Rubrika:
Autor: (red)

Jsou to pak sami majitelé bytových jednotek v panelových domech, kdo jediný může změnu zajistit. Často stačí jedna zvídavá, činorodá osobnost v řadách členů společenství vlastníků bytů, aby se věci pohnuly kupředu. Za jedním takovým příběhem jsme se vypravili do podšumavských Horažďovic. Vypráví o zateplení běžného panelového domu systémem provětrávané fasády Knauf Insulation Diagonal 2H. Realizace zaujala obyvatele okolních domů, jejichž majitelé zvažují zateplení stejným způsobem.

Klíčovou postavou změny byla v tomto případě paní Klečková, která se vždy starala o rozvoj svého domova na sídlišti v Horažďovicích. Když se společenství vlastníků rozhodlo pro zateplení domu, paní Klečková hledala nejlepší řešení pro jejich dům.

“Hodně cestuji a zdá se mi, že se zde často zbytečně držíme při zemi, když svět už je o kus dál. Pořád tu visí ve vzduchu nevyslovené pravidlo, že je třeba nevybočovat. Tak jsme trochu vybočili,” směje se paní Klečková.

Začala shánět informace na internetu a systém nikoli kontaktní, ale odvětrávané fasády Diagonal 2H od Knaufu Insulationu ji zaujal jednoduchostí řešení, které jako by přesně sedělo požadavkům panelového domu s nestálými teplotami uvnitř a nerovnou fasádou panelů na povrchu.

“Velmi vstřícný přístup lidí z realizační firmy i Knaufu přispěl k tomu, že jsme měli k zvolenému řešení od začátku důvěru. Dostali jsme tolik informací, že nebylo těžké nadchnout také ostatní majitele,” vysvětluje paní Klečková a dodává, že ne vše bylo takto idylické.

“Především závist okolí nebo někoho, kdo si přál prosadit řešení vlastního dodavatele, nám začátek prací trochu zkomplikoval. Také jsme museli zajistit přemístění chráněných rorejsů, kteří hnízdili u střechy,” upřesňuje paní Klečková.

Správnost rozhodnutí použít na panelový dům řešení provětrávané fasády potvrdili nejen odborníci, ale především první měsíce provozu. Lidé v nově zatepleném domě prožívali zpočátku paradoxní situace.

“Zatímco dřív se v zimě hodně topilo a chlad se doslova dral přes stěnu dovnitř, dnes si lidé pochvalují, že musí naopak občas otevírat okna. Také jsme nebyli zvyklí, že by nám návštěvy bydlení pochválili. Vedle toho se dům uvnitř značně ztišil,” doplňuje další výhody paní Klečková.

Proč se v Horažďovicích rozhodli správně

Zateplení panelového domu pomocí odvětrávané fasády dává smysl z mnoha ohledů. Od devadesátých let probíhají rekonstrukce panelových domů spojené zejména se zateplováním. Otázka uzavření fasády příliš těsným izolantem, se kterým nebylo v návrhu počítáno, nebo co se bude s izolantem dít, pokud vypukne požár, byla běžným uživatelem opomíjena.

“Otázkou dneška není, zda zateplit, ale jakým materiálem a jakým způsobem. S ohledem na požární bezpečnost staveb se zpřísnily normové požadavky na možnosti použití konkrétních typů izolací a s požadavkem komfortního bydlení se začíná řešit také téma hluku,” vysvětluje Jan Juhás, odborník z Knauf Insulation.

Na zateplení štítové stěny šestipodlažního panelového domu se zvýšeným přízemím byla zvolena provětrávaná fasáda Diagonal 2H s pružnými izolačními deskami Mineral Plus od Knauf Insulation.

Provětrávaná fasáda u této realizace umožnila srovnat nerovnosti a trhliny v původní fasádě bez nutnosti úpravy povrchu a využití mokrých procesů. Vložený izolant z minerální vlny je nehořlavý, prodyšný a tlumí hluk. K útlumu hluku z vnějšího prostředí přispívá také provětrávaná vzduchová dutina, která dále zajišťuje lepší bilanci vlhkosti ve stěně, to znamená rychlejší odvod případné vlhkosti. Tepelně technické posouzení konstrukce bylo provedeno pomocí bezplatného programu KI Real od Knauf Insulation.

Díky vysoké pružnosti a přizpůsobivosti vyplňuje minerální vlna prostor beze zbytku a drží v konstrukci bez kotvení.

Ve skladbě následuje difúzně otevřená větrotěsná fólie Homeseal LDS 0,04, přes kterou se kotvily ocelové profily Z. Ty plní funkci ztužení pásnice příhradové soustavy a zároveň vymezují prostor vzduchové mezery. Venkovní opláštění bylo realizováno pomocí cementové desky Knauf Aquapanel Outdoor, na kterou byla dále aplikována finální pohledová vrstva omítky.

Každý panelový dům spojuje mnoho pestrých příběhů. Ty za nově zateplenými zdmi v Horažďovicích jsou trochu lépe chráněny než dřív. Škoda jen, že se musela odstěhovat rodina rorýsů.

[carousel-horizontal-posts-content-slider]