Zpět 4 fotografie
Parobrzda Homeseal LDS 2 od Knauf Insulation vytváří vzduchotěsnou a difúzně částečně otevřenou vrstvu, www.knaufinsulation.cz

Šikmá střecha ve vzduchotěsném kabátu

Uspořit cennou energii na vytápění či chlazení domu se stalo prioritou. Cesta, jak dosáhnout požadovaného cíle, vede přes zateplení a vzduchotěsnost obálky domu. V krátkém videu S Knaufem pod povrchem odborník Jan Juhás vysvětluje, proč je důležité nejen šikmou střechu dostatečně zateplit, ale také dobře utěsnit.

Publikováno: 16.11.2017
Rubrika:
Autor: (red)

Vzduchotěsnost konstrukcí lze vnímat jako rovnocenného partnera zateplení. Sebeteplejší kabát dostatečně nezahřeje, pokud pod něj bude foukat. To samé platí o domě, potažmo střeše, kdy funkci neprůvzdušné vrstvy plní vhodné těsnící fóliové systémy.

Video: www.youtube.com/watch?v=WBjbZZz7cx4 

Tepelnou izolaci z minerální vlny shora i zdola zajišťuje fóliový systém, například Homeseal LDS od Knauf Insulation. Fólie lze rozřadit minimálně do tří kategorií podle schopnosti propouštět vodní páry, od parotěsných (Knauf Insulation Homeseal LDS 100, sd = 100 m) přes parobrzdné (Knauf Insulation Homeseal LDS 2, sd = 2 m) až po difúzně otevřené (Knauf Insulation Homeseal LDS 0,04, sd = 0,02 m). Ekvivalentní difúzní tloušťka sd vyjádřena v metrech udává schopnost materiálu propouštět vodní páru ve srovnání se vzduchem. Například fólie s sd=0,02 m klade prostupující vodní páře stejný odpor jako 2 centimetry vzduchu. Čím je hodnota vyšší, tím je fólie uzavřenější pro prostupující vlhkost.

Do interiéru na teplou stranu se dávají nejtěsnější – parotěsné. Směrem do venkovního prostředí se umisťují ty nejmíň těsné – difúzně otevřené fólie. To znamená, že vodní páře z interiéru je zabráněno vstoupit do konstrukce. Naopak vodní pára, která je již v konstrukci obsažena, projde vnější difúzně otevřenou fólií ven do exteriéru. Přitom skladba zůstává vzduchotěsná,“ vysvětluje odborník Jan Juhás z Knauf Insulation.

Špatným zatěsněním také uniká teplo. Na povrchu podhledů či stěn se můžou začít objevovat vlhké mapy. Při utěsnění je proto nutné myslet na detaily. K přelepení styku dvou fólií se používají spojovací pásky. Fólie Homeseal LDS k přiléhajícím stěnám dotěsňujeme pomocí tmelu na parozábrany Homeseal LDS SOLIMUR a prostupy ve střeše je třeba opatřit těsnícími manžetami.

Vzduchotěsnost obálky budovy, v tomto případě střechy, prokáže měření pomocí metody zvané Blower door test. Díky tomuto testu je také možné lokalizovat konkrétní defekty a netěsnosti.

 

Více na: www.knaufinsulation.cz.

[carousel-horizontal-posts-content-slider]