Zpět

Do 8. ročníku „Soutěže o nejlepší projekt“ se přihlásilo nejvíce škol v její historii

Celkem 129 studentů z 20 středních průmyslových škol stavebních z celé ČR se přihlásilo do 8. ročníku „Soutěže o nejlepší projekt“ od společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. Stanovili tak nové maximum v počtu přihlášených škol.

Publikováno: 14.06.2017
Rubrika:
Autor: (red)

„Tuto soutěž pořádáme s cílem podporovat studenty středních průmyslových škol stavebních a stavební obory. Studenti ve svých projektech pracují se zdicím systémem Porotherm. Mají možnost porovnat své schopnosti nejenom se svými spolužáky, ale také se stejně starými kolegy z celé republiky. Zároveň mohou získat zajímavé finanční odměny, které je mají motivovat v dalším rozvoji v oboru,“ uvádí Ing. Ivo Petrášek, člen poroty za společnost Wienerberger.

V letošním ročníku soutěže své soutěžní práce představilo celkem 77 třeťáků v kategorii Projekt rodinného domu a 52 čtvrťáků v kategorii Projekt občanské stavby. Nově se také studenti třetích ročníků mohli ucházet o speciální ocenění Nejlepší projekt rodinného domu s použitím produktů společnosti Tondach Česká republika s.r.o. a studenti čtvrtých ročníků o Nejlepší projekt občanské stavby s použitím produktů společnosti Tondach. Této možnosti využilo 46 studentů.

V prvním soutěžním školním kole vybrali techničtí poradci společností Wienerberger a Tondach spolu se zástupci vedení a odborných pedagogů jednotlivých škol pořadí studentů na prvních třech místech v každé soutěžní kategorii a za každou přihlášenou školu. Zároveň byl v rámci speciálního ocenění vyhlášen jeden vítězný projekt s použitím střešní krytiny Tondach. Ocenění studenti se mohou těšit na finanční odměnu a čestná uznání. Studenti umístění v rámci své školy obdrží na 1. místě 1.500 Kč, na 2. místě 1.000 Kč a na 3. místě 500 Kč, a to v obou soutěžních kategoriích. Studenti vybraní v rámci speciálního ocenění společnosti Tondach získají 1.000 Kč v obou soutěžních kategoriích. Spolu s nimi získají peněžní odměnu také odborní pedagogové, kteří studenty vedli, a školy, jejichž studenti byli oceněni.

Všechny oceněné projekty postupují automaticky do druhého celostátního kola. V tomto druhém kole se hodnocením bude zabývat odborná porota složená z doc. Ing. Františka Kulhánka, CSc. z Katedry konstrukcí pozemních staveb ČVUT Praha, zástupců společností Wienerberger a Tondach a zástupců mediálních partnerů soutěže. Slavnostní vyhlášení výsledků celostátního kola soutěže proběhne i letos v rámci veletrhu FOR ARCH 2017 v expozici společnosti Wienerberger.

Společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., se sídlem v Českých Budějovicích je největším výrobcem pálených cihel v ČR. Po převzetí společnosti Tondach se stala také největším výrobcem 2 keramických střešních krytin u nás. Její portfolio na trhu v ČR nyní zahrnuje zdicí systém Porotherm a Keratherm, obkladové a lícové cihly Terca, keramickou dlažbu Penter a pálenou střešní krytinu Tondach. Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., je součástí nadnárodního koncernu Wienerberger Ziegelindustrie AG, který představuje největšího světového výrobce cihel a současně lídra v produkci pálených střešních krytin v Evropě.

Více informací na www.wienerberger.cz a www.tondach.cz.