Zpět

Šetrné přivětrávání okny

Chcete svému interiéru zajistit přívod vzduchu pro vytvoření příjemného vnitřního klimatu, ale bojíte se rizika vzniku kondenzace, které přináší problematická mikroventilace, a ani řízené větrání pro vás nepřipadá v úvahu? Tak využijte důvtipné řešení v podobě inteligentních oken SYNEGO 116!

Publikováno: 16.05.2017
Rubrika:
Autor: (red)

„Okna SYNEGO 116 vám zajistí šetrné přivětrávání pomocí patentovaného způsobu infiltrace. Ta je umožněna díky rekuperační klapce, která do interiéru přivádí vzduch přes protipylový a protiprachový filtr, aniž by přitom došlo ke zhoršení akustických a tepelně-izolačních vlastností okna,“ uvádí Ing. Miroslav Culka, obchodní ředitel společnosti DAFE-PLAST, která se zabývá výrobou plastových a hliníkových oken. Celý systém tak představuje zajímavé řešení například pro panelové domy či administrativní budovy, u kterých nejde z nejrůznějších důvodů využít přívod vzduchu pomocí řízeného větrání vyžadujícího instalaci technologických prostupů přes fasádu. „Výhodou systému je také to, že při průchodu přívodního vzduchu rámem dochází k jeho částečnému ohřátí, a eliminuje se tak riziko kondenzace na povrchu profilů a ostění,“ informuje dále Ing. Miroslav Culka.