Zpět 6 fotografií
TČ IVT AIR X venkovní jednotka (zdroj: Veskom)

Tepelná čerpadla mají zelenou

Jaro klepe na dveře i přesto, že letošní nezvykle chladná zima se nechce jen tak snadno vzdát své vlády. Pro řadu stavebníků, ale těch, kteří řeší vhodný způsob vytápění nebo i chlazení, jenž jim zajistí tepelnou pohodu, je to doba rozhodnutí. Jaký zdroj zvolit?

Publikováno: 23.02.2017
Rubrika:
Autor: (red)

Na misce vah jsou obvykle jeho cena, náklady na provoz, nároky na údržbu. K nim se v posledních letech řadí ekologie. Na tu je třeba stále více dbát, vždyť jde bez nadsázky o naše zdraví a životy. Koneckonců letošní zima ukázala, co dokáží udělat emise v ovzduší především z dopravy a lokálního vytápění. Ve spojení s mlhou vytvářejí smog, který představuje váznou hrozbu pro vše živé. Jistě ne náhodou proto Evropská komise vyřadila z podpory dotací kotle na uhlí a plyn.     

Je to čtvrt století, kdy bylo v České republice instalováno společností Veskom první tepelné čerpadlo IVT v rodinném domě. Od té doby jich byly instalovány tisíce různých druhů a značek, které přinášejí jejich uživatelům tepelnou pohodu a šetří jim náklady na vytápění a ohřev užitkové vody. Tepelná čerpadla dnes vytápí, ale i chladí rodinné a bytové domy, školy, školky, hotely, rekreační objekty, administrativní budovy, ale i celé vesnice.     

Pro volbu tepelného čerpadla jako zdroje vytápění, ale i chlazení, hovoří řada argumentů. Za hlavní lze považovat levný provoz, pohodlí a ekologii. Dům lze vytápět kotlem na tuhá paliva, který má relativně levný provoz; kotli na plyn a elektřinu, které nevyžadují obsluhu; slunečními kolektory, jež jsou šetrné k životnímu prostředí. Všechny jmenované přednosti současně však může nabídnout pouze tepelné čerpadlo.

O výhodách tepelných čerpadel jsme hovořili s Ing. Václavem Kahounem, vedoucího obchodního oddělení společnosti Veskom, jež je špičkou v instalaci tepelných čerpadel v České republice, kterých instalovala několik tisíc. „V oboru tepelných čerpadel zajišťujeme ty nejvýznamnější a nejsložitější realizace pro velké investory i malé zakázky pro individuální stavitele. Umíme vyřešit vše kolem tepla v objektu – i veškeré rozvody s radiátory, konvektory, podlahovým, stěnovým či stropním topením atp. Sázíme na kvalitní švédské a japonské stroje,“ řekl.

Při porovnávání zdrojů tepla je třeba brát v úvahu nejen jejich pořizovací cenu, ale i provozní náklady. Když se sečtou cena tepelného čerpadla a náklady na sedm let jeho provozu, vyjde z nich, že využívání tepelného čerpadla přijde levněji než kterýkoli jiný bezobslužný zdroj tepla.

Provoz tepelného čerpadla je ohleduplnější k životnímu prostředí, protože ho nezatěžuje škodlivými emisemi. Tepelná čerpadla jsou také nejpraktičtější při získávání energie z obnovitelných zdrojů: na rozdíl od solárních systémů fungují, i když slunce nesvítí, a na rozdíl od biomasy topí, i když chybí čas na přikládání.

Tepelná čerpadla především odebírají teplo ze země nebo ze vzduchu. Který z těchto způsobů je lepší? Pro vytápění rodinných domů jejich výrobce společnost IVT jednoznačně doporučuje, na základě svých dlouholetých zkušeností, použít tepelné čerpadlo s odběrem tepla z plošného kolektoru umístěného v zahradě. Pokud je pozemek malý, nebo je obtížné provést výkopy, pak samozřejmě doporučujeme použít vrt nebo systém vzduch/voda. Praxe totiž ukázala, že pořizovací náklady čerpadla se zemním kolektorem jsou stejné nebo nižší než u kvalitních vzduchových čerpadel, a provozní náklady jsou stejně nízké jako u systémů s vrtem. Zemní čerpadla navíc netrpí dalšími klasickými neduhy vzduchových čerpadel, jako je hlučnost, kratší životnost a problémy s určitým poklesem výkonu při mínusových teplotách.

Pozitivní nárůst zájmu o ekologická a úsporná tepelná čerpadla však má bohužel i svůj negativní rub: je jím pokles kvality instalací prováděných některými nezkušenými firmami. Zatímco v roce 2002 bylo na našem trhu přibližně třicet dovozců a výrobců tepelných čerpadel, dnes jich je více než sto! Avšak pouze malá část z nich má potřebné odborné zkušenosti: přibližně jen deset dovozců a výrobců dokáže za rok prodat více než sto kusů tepelných čerpadel, což je dolní hranice pro specializovanost a odbornost firmy. Více než kdy jindy dnes platí, že při výběru tepelného čerpadla je nutná obezřetnost. Nelze věřit podezřele nízkým cenám a slibům nereálných úspor.

„I když technologie tepelných čerpadel pokročila, nadále platí fyzikální zákony: nejúspornější tepelné čerpadlo je takové, u něhož je nejmenší rozdíl v teplotách zdroje, z něhož se teplo odebírá, a místa, kam se teplo dodává. Prakticky to znamená, že například tepelné čerpadlo odebírající teplo ze země a využívající nízkoteplotní podlahové vytápění spotřebuje za rok o 50 % elektřiny méně než stejně kvalitní tepelné čerpadlo odebírající teplo ze vzduchu, které je připojené na radiátory,“ vysvětluje V. Kahoun.

Při volbě tepelného čerpadla je třeba brát zřetel i na topný faktor. Čím bude vyšší, tím menší je spotřeba elektrické energie. Důležité je i pečlivé nastavení ekvitermní regulace čerpadla, což ovlivňuje jeho provoz. Pokud se správně nastaví regulace a průběžně dvakrát ročně kontrolována, ušetří se za 10 let provozu zhruba 20 až 30 tisíc korun.

Jeden dodavatel = jedna odpovědnost

Od vzniku firmy se Veskom zaměřuje na tepelná čerpadla všech druhů. Jeho specialisté jich namontovali už několik tisíc ve všech možných typech objektů. Umí vyřešit vše kolem tepla v objektu – včetně veškerých rozvodů s radiátory, konvektory, podlahovým, stěnovým či stropním topením atp. Firma sází na švédské a japonské stroje. Instalace vám rádi ukáží.

Teplo a teplá voda jsou v každém domě nepostradatelné. Pracovníci servisního oddělení jsou připraveni případný problém vyřešit. Pravidelnými preventivními kontrolami mohou problémům předejít. Lze uzavřít servisní smlouvu a vše už pohlídají oni včetně povinností, které vyplývají z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech a dalších právních předpisů

Dotace od letošního roku už nedostane ten, kdo by chtěl pořídit nový kotel na uhlí nebo na plyn, podpora je určena pro kotle na biomasu nebo tepelná čerpadla. Pravidla změnila Evropská komise. Dotovaný kotel musí být výhradně určený pro spalování obnovitelného paliva.

 

Více informací na: www.veskom.cz