Zpět 19 fotografií
Překlady pro velkoformátová okna (zdroj: DAFE-PLAST)

Na co si dát pozor u překladů?

Ať už plánujete stavbu nebo rozsáhlou rekonstrukci rodinného domu, bytu či chalupy, tak s největší pravděpodobností budete muset řešit i otázku překladů. Pojďte se s námi podívat, na co si dát pozor v souvislosti s těmito stavebními prvky, které se umísťují nad stavební otvory pro okna a dveře a mají za úkol přenášet statické působení zdiva.

Publikováno: 16.02.2017
Rubrika: ,
Autor: (red)

Nadokenní překlady

Výběr nadokenního překladu závisí do velké míry na samotném charakteru stavby a to jak na použitých materiálech, tak i požadovaném vzhledu budovy. Překlad musí být navržen vždy tak, aby byl samonosný a staticky nepůsobil na výplňovou konstrukci, díky čemuž není výběr překladu nijak ovlivněn materiálem, ze kterého je okno vyrobeno.

Typy překladů:

 • klenuté
  • používají se méně často než ploché překlady
  • vytváří klenuté nadpraží otvoru
  • varianty:
   • monolitické klenby
    • tvořené jedním kusem materiálu (nejčastěji beton)
    • pro potřeby designu je možné je vybavit cihlovými páskami
   • klenby ze zdících prvků
    • nejčastěji z plných cihel
 • ploché
  •  vytváří rovné nadpraží otvoru
  • materiál zpravidla odpovídá použitému stavebnímu systému pro obvodová zdiva
   • betonové
   • keramické
    • často vybavené betonovým jádrem
    • využívané pro menší šířky otvorů
   • plynosilikátové
    • využívané pro menší šířky otvorů
   • ocelové
    • využívané pro větší šířky otvorů a při výstavbě z montovaných ocelových prvků
   • železobetonové
    • využívané pro větší šířky otvorů
   • dřevěné
    • využívané u dřevostaveb
  • většina plochých překladů je z důvodu ohybové pevnosti oceli vyztužena ocelovými pruty

Jak usadit překlad na stavbě?

Standardní překlady se většinou usazují ručně ve dvou lidech do maltového lože, aby došlo k rovnoměrnému přenesení zatížení do podkladu. U větších překladů z oceli či železobetonu je nutné využít jeřábové techniky v kombinaci s ručním usazením. „Přesný technologický postup usazení překladu vždy stanovuje výrobce překladu. Podle tohoto technologického postupu je nutné se na stavbě řídit, jinak by mohlo dojít ke špatnému usazení a tudíž špatnému statickému působení překladu,“ upřesňuje Ing. Miroslav Culka, obchodní ředitel společnosti DAFE-PLAST, tradičního českého výrobce plastových a hliníkových oken, a dodává: „Následky špatného usazení překladu se mohou projevit prasklinami na omítkách, v horších případech rozdrcením podkladu nosných překladů.“ Co se týče délky uložení překladu přes hranu stavebního otvoru, tak ta vždy závisí zejména na jeho šířce a na použitém materiálu překladu i podkladu, na který se usazuje. „V případě délky překladu platí přímá úměra – čím širší stavební otvor, tím větší je délka uložení překladu. U standardních šířek stavební otvorů se délka uložení pohybuje od 150 mm do 250 mm. Vždy je však nutné se řídit především statickými tabulkami jednotlivých typů překladů,“ uvádí Ing. Miroslav Culka.

Pokud chcete pro elegantní přechod z interiéru do exteriéru zvolit velkoformátová okna, tak je důležité vědět, že překlady musí být v tomto případě vždy navrženy statikem! „Překlady pro velkoformátová okna nejsou standardizovány, takže je vždy nutné, aby statik určil výšku překladu a délku uložení na nosné konstrukci,“ říká Ing. Miroslav Culka a doplňuje: „Velmi důležitý je také výběr vhodného materiálu. Nejčastěji se volí překlady ocelové či případně železobetonové.“ Při návrhu překladu u složitých velkoformátových oken je potřeba dbát také na tepelně technické vlastnosti překladu. Samozřejmostí je počítat v návrhu i se sáním a tlakem větru na okenní prvek, a zvolit tak řádné kotvení tohoto prvku do překladu.

Překlady pro rohová okna

Podobně jako u velkoformátových oken je třeba překlady pro rohová okna řešit individuálně s využitím statického návrhu. „Statik musí navrhnout překlad tak, aby byl samonosný, a pokud to stavba nedovoluje, tak případně vložit statický sloup do rohu otvoru či do jiného místa,“ uvádí Ing. Miroslav Culka a doplňuje: „V případě rohového překladu bez sloupku, je velmi důležité stanovit správnou výšku překladu a také dostatečně dlouhé uložení překladu přes hranu otvoru. V současnosti již naštěstí existují i typizované rohové překlady pro různé zdící systémy, které se dají také využít a celé řešení tak značně usnadňují.“

Překlady a instalace okenní stínící techniky

Stínící systémy pro okna jako screenové clony a rolety, které se využívají pro odstínění tepla či světla, nabízí nejrůznější způsoby montáže a umístění v blízkosti okenního otvoru. Podívejte se, jaká jsou možná řešení pro jejich instalaci v souvislosti s nadokenními překlady.

Umístění krycího boxu před okno

Jedním z nejjednodušších způsobů pro instalaci stínící techniky je umístění viditelného krycího boxu, do kterého se rolety či screenové clony navíjejí, před okno. „Tato varianta nevyžaduje žádné stavební úpravy stávající budovy ani zásahy do nadokenního překladu. Krycí box a vodící lišty se rychle a jednoduše připevní na rám okna či fasádu,“ říká pan Radek Havelka, obchodní ředitel značky Minirol, která se výrobou stínící techniky zabývá. „V případě, že nechcete, aby umístěním boxu na rám okna došlo ke snížení průhledu, je možné využít nadstavovací profil, který vytvoří dostatečný prostor pro umístění boxu,“ dodává pan Radek Havelka.

Zejména pro novostavby či rozsáhlejší rekonstrukce je vhodným řešením zabudování screenu či rolety do zaomítacího boxu, který se skryje pod fasádu, a dokonale tak s ní splyne. Toto řešení přitom nabízí v souvislosti s nadokenními překlady hned několik způsobů montáže a záleží na použitém stavebním systému pro obvodová zdiva i na individuálním rozhodnutí projektanta, jaký způsob bude nakonec zvolen. „Často využívaným způsobem je instalace zaomítacího boxu do speciálního typu překladu, který je vybaven tzv. „zubem“ poskytujícím prostor pro umístění boxu. Tuto speciální variantu překladu v současnosti nabízí mnoho výrobců obvodového zdiva jako Ytong či Porotherm,“ říká pan Radek Havelka a dodává: „Pokud však zvolený systém výstavby volbu tohoto typu překladu neumožňuje, je třeba, aby projektant našel jiný způsob řešení.“

Zajímavým řešením pro instalaci screenových clon i předokenních rolet je jejich zabudování do tzv. roletového překladu. „V tomto případě se roleta či screen nenavíjejí do samostatného krycího boxu, ale přímo do speciálního nosného překladu, uvnitř kterého se nachází prostor, jenž plní funkci boxu,“ říká pan Radek Havelka. Toto řešení je určené výhradně pro novostavby a jeho instalace probíhá v několika fázích. „V první fázi během hrubé stavby je nutné nainstalovat samotný roletový překlad, zazdít pouzdra pro vodící lišty a připravit přívod elektřiny, který je z překladu veden pomocí husího krku,“ uvádí pan Radek Havelka a pokračuje: „V další fázi je pak možné do překladu nainstalovat samotný screen či roletu. Velkou výhodou je, že tato fáze může následovat kdykoliv po úplném dokončení stavby.“

Překlady nade dveřmi

Stavební překlady by neměly ve většině případů chybět ani u interiérových dveří. Neplatí to však stoprocentně! „To, zda bude u stavebního otvoru pro interiérové dveře nutné použít překlad, závisí především na použitém systému výstavby. Zatímco u zděné příčky je třeba umístit překlad nad stavební otvor vždy, u SDK příčky to nutné není,“ říká pan Petr Paksi, výkonný ředitel společnosti J.A.P, která se zabývá vyrobou dveřních systémů, a dále vysvětluje: „Základním nosným prvkem SDK příčky je totiž tzv. rastr tvořený konstrukcí z kovových profilů, na kterou se aplikují sádrokartonové desky.“ Co se týče zděné příčky, tak je důležité vědět, že velikost či hmotnost dveří, které v daném stavebním otvoru budou umístěné, nemá na druh překladu vliv. Pokud toužíte po dveřích neobvykle vysokých či širokých, myslete jen na velikost stavebního otvoru, váhu dveří neponese překlad, ale speciální panty.

A co skryté zárubně?

Uvažujete, že dveře místo do standardní obložkové zárubně zakomponujete do skryté zárubně? Přestože skrytou zárubeň tvoří pevná hliníková konstrukce, není samonosná a překlad rozhodně vyžaduje. „Co se týká překladů, skryté zárubně nevyžadují speciální stavební úpravy oproti obložkové zárubni.  Typ a délku překladu určuje stavební systém, nikoliv typ zárubně,“ vysvětluje Petr Paksi.

Skleněná stěna

Na dostatečné ukotvení je potřeba myslet i u skleněných stěn a dveří. Pokud skleněná stěna sahá až ke stropu, je nasnadě jednoduché řešení – ukotvení celé stěny do stropu. Zcela jiná situace nastává v případě, že skleněná stěna bude zasazena do příčky, pak je potřeba nad celou délkou skleněné stěny mít překlad s dostatečným přesahem. „Pokud se rozhodnete pro celoskleněnou stěnu je potřeba myslet také na zpevnění boční stěny, která bude dalším místem jejího kotvení,“ připomíná pan Paksi.

Pozor na ukrytá pouzdra

Uvažujete o posuvných dveřích? Potom je třeba připravit překlad nejen nad otvor pro dveře, ale i pro samotné pouzdro, což je konstrukce, která umožňuje zavěšeným posuvným dveřím elegantně „zajíždět do zdi“. „Stavební pouzdro je potřeba brát jako pokračování samotného dveřního otvoru, tudíž překlad musí být nejen přes samotné dveře, ale i přes prostor, kam dveře zajíždí, tedy nad celou plechovou kapsou = stavebním pouzdrem,“ upozorňuje Petr Paksi. Délka přesahu překladu přes pouzdro pak závisí na konkrétním stavebním systému, zda se jedná o zeď nosnou či dělící a jaká je její tloušťka. Toužíte-li po posuvných dveřích, které budou tiše mizet v pouzdře, je potřeba s nimi počítat již při stavbě a připravit dostatečně široký stavební otvor s překladem, abyste se vyhnuli nepříjemnému bourání.

Tip odborníka: „Opravdu diskrétní mohou být posuvné dveře ukrývající se v pouzdře zcela bez obložek. Ale i zde je potřeba dopředu myslet na dostatek místa a překlad na stavebním otvorem, kde má být bezobložkové pouzdro uschováno,“ doplňuje zajímavé řešení pan Petr Paksi.

Posuv i bez pouzdra

Plánujete rekonstrukci bytu, toužíte po posuvných dveřích, ale nemáte stavební otvor vhodný pro umístění posuvných dveří s pouzdrem? Pak je tu jednoduché řešení v podobě posuvného systému po stěně, který vyžaduje stavební otvor pouze pro samotné dveře. Před průchozím otvorem je pak potřeba mít v příčce připravený pevný nosný podklad.

Posuvné dveře bez překladu?

Jiná situace nastává u posuvného systému, který je skrytý ve stropě, tedy v případě kdy dveře sahají od podlahy až k podhledu. „Příkladem takového posuvu je systém Premium. Z pohledu stavebních překladů je jeho velkou výhodou fakt, že nevyžaduje žádné speciální dodatečné zpevňování průchozího otvoru překlady, ale využívá vlastního stropu, do kterého se prostřednictvím závitových tyčí kotví,“ doplňuje pan Paksi.

Dveře až ke stropu

Pokud zvolíte do svého interiéru vysoké otočné dveře bez nadpraží, kdy dveřní křídlo sahá od podlahy až ke stropu, pak vězte, že nad nimi klasický překlad být nemusí, neboť jeho funkci opět převezme samotný strop. „Pro tuto situaci se skvěle hodí dveře Master, které ve svém nitru ukrývají nejen pevnou hliníkovou konstrukci, ale i hliníkové příčky, které dveře vyztuží a dovolí jim dosáhnout výšky až 3,7 metru, což je rozhodně více, než je obvyklá výška místností,“ popisuje další možnost, jak nemít nade dveřmi stavební překlad pan Petr Paksi.

Podklady byly vytvořeny ve spolupráci se společností DAFE-PLAST, www.dafe.cz, J.A.P., www.japcz.cz a MINIROL, www.minirol.cz.