Zpět

Výstavba developerských projektů se z volných ploch přesune do brownfields

Developerské společnosti se shodují na přesunu výstavby z volných ploch do brownfields a to i přesto, že díky tomu dojde ke zdražení projektů o 17 procent. Většina firem hodlá původní brownfields zbourat a vystavět kompletně nové budovy. K největším nevýhodám výstavby na tomto typu území patří podle ředitelů společností ekologická zátěž, vzdálenost od dálnic a časté umístění v intravilánu obce. Vyplývá to ze Studie developerských společností Q4/2016 zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se společností KPMG Česká republika.

Publikováno: 02.01.2017
Rubrika:

Nedostatek volných ploch přimělo firmy využívat brownfields tedy nevyužívaná území. Na přesunu výstavby do brownfields se v nejnovějším průzkumu shodlo 100 procent ředitelů developerských firem a to i přes to, že bude v těchto podmínkách dražší. Náklady oproti stavbě na zelené louce se přitom v průměru podle odhadů navýší o 17 procent. Většina developerských firem (67 procent) hodlá původní brownfields zbourat a vybudovat stavby kompletně nové, jen třetina (33 procent) se přiklonila k přestavbě a rekonstrukci.

„V Praze již na brownfileds řada povedených staveb vznikla a další velká území tohoto typu již začínají pomalu ožívat zajímavými projekty. Hodnota těchto ploch je zřetelná. Velký potenciál mají bezpochyby brownfields nejen v Praze ale i v dalších velkých českých městech a příhraničních regionech,“ říká Pavel Kliment, partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti, KPMG Česká republika

„Bude se samozřejmě nadále stavět oboji, nicméně oproti minulým letům se mírně navýší podíl brownfields. K tomu bude docházet na základě několika faktorů, jednak dostat povolení na zelené louce bude těžší a těžší. A lokality na zelené louce budou dále a dále od hlavních lokalit. Takže se bude více vyplácet pracovat na brownfieldech, které často mají výbornou lokalitu. A za tu lokalitu si ochotně zákazník připlatí, což umožní krýt vyšší náklady brownfieldu,“ popisuje důvody přesunu pozornosti firem k brownfields Ondřej Špalek, Chief Operating and Finance Officer, Panattoni Czech Republic Development s.r.o.

„Přesun výstavby do brownfieldů je na příklad v souladu se strategickým plánem Prahy a také podle investorů je to jediná možnost jak „rychle“ začít stavět na území hlavního města. Zejména zahraniční investoři do nemovitostí jsou netrpěliví a vnímáme jejich snahy zaměřovat se na lokality mimo města a tvořit nové enklávy v neobydlených oblastech. Je to pro ně zkrátka čitelnější a výsledek předvídatelný,“ říká Pavel Štáf, ředitel společnosti konzultačních inženýrů Bytecheck s.r.o.

„V případě kanceláří se například v Praze výstavba jednoznačně orientuje na brownfields. Touto cestou jdeme i my, typickým příkladem je například naše vznikající pražská čtvrť DOCK, která vyrůstá na místě bývalých libeňských doků kolem dvou slepých ramen Vltavy, která jsme vyčistili, aby zde nájemci i obyvatelé měli co nejpříjemnější práci a bydlení. Paradoxně jsou často brownfields i tam, kde by to nikoho nenapadlo, třeba přímo na pražském Václavském náměstí, kde v rámci projektu Savarin revitalizujeme i objekty bývalé tiskárny, kde zpřístupněním vnitrobloku vznikne kombinace obchodů, služeb a kanceláří společně s prostory pro relaxaci,“ dodává Omar Koleilat, generální ředitel, CRESTYL real estate, s. r. o.

Stavba v brownfields přináší krom vyšší ceny i celou řadu dalších nevýhod. Největší z nich je ekologická zátěž, která na stupnici od nuly do desítky, kde desítka označuje nejvýznamnější nevýhodu výstavby v brownfields, dostala od ředitelů developerských firem známku 6,7. Jen o něco méně nevýhodná je pro developerské společnosti větší vzdálenost těchto území od dálnic (6,3 bodů z maximálních 10) a časté umístění v intravilánu obce (5,8 bodů z maximálních 10). Za nejmenší problém naopak firmy považují omezené parkovací prostory a výskyt chráněných zvířat v prostoru stavby (oba 4,5 bodu z maximálních 10).

„Ke každému brownfieldu je potřeba přistupovat individuálně a velice záleží na jeho využití v minulosti a jeho ekologické zátěži. Zatím co u greenfieldu stavíme na „čisté ploše“, u brownfieldů je potřeba počítat s určitým znečištěním a samotnou zástavbou. Největší nevýhodu proto u brownfieldů bývají náklady spojené s jeho vyčištěním. Další nevýhodou brownfieldů je jejich umístění v blízkosti residenčních projektů a v městských lokalitách bez možnosti dobrého přístupu pro kamiony a nevůli místních obyvatel pro další využití a development,“ rozebírá nevýhody brownfields Jaroslav Kaizr, Business Director, CTP Invest, spol. s r.o.

Studie developerských společností Q4/2016 bude publikována již brzy na www.ceec.eu.