Zpět

Celostátní odborný seminář Otvorové výplně stavebních konstrukcí 2016

Ve dnech 18. – 19. 10. 2016 se již tradičně v Hradci Králové konal 11. ročník celostátního semináře Otvorové výplně stavebních konstrukcí. Organizaci zajišťovala společnost STAVOKONZULT Eduk s.r.o. Odborným garantem konference byl Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. a Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o.

Publikováno: 21.10.2016
Rubrika:
Autor: (red)

Otvorové výplně jsou jedním z nejvíce problematických míst nejen u rekonstrukcí, ale i novostaveb. Proto se seminář zabýval problémy otvorových výplní od návrhu a vyhodnocování nabídek až po jejich zabudování. Důležitou součástí byly příspěvky na téma renovace stávajících otvorových výplní a jejich příslušenství.

Po úvodních slovech a přivítání účastníků Ing. Alexandrem Šafaříkem – Pštroszem, byly představeny aktuální novinky v normách a směrnicích. V průběhu přednášek se pak střídala témata montáže a zabudování otvorových výplní, možnosti stínící techniky, hygieny, větrání, požární odolnosti, akustiky a úspory energie. Seminář byl přínosný pro všechny odborníky, ale i laickou veřejnost zajímající se o tento obor.