Zpět

Topíte v kamnech správně?

Češi neumějí správně topit. Během topné sezony přibývá výjezdů hasičů k hořícím či jinak poškozeným komínům a kamnům. Ani letošní rok není výjimka. Lidé často netuší, že i pro tak přirozenou činnost, jakou se zdá být přikládání do kamen, existují důležitá pravidla. 

Publikováno: 03.12.2015
Rubrika:
Autor: (red)

Při špatném topení nemusí nutně dojít k požáru, přetěžováním nebo dušením kamen však lidé mohou nenávratně poničit celý spalovací systém. Kapitola sama pro sebe je pak používání nevhodného paliva. Draze koupená, avšak poškozená kamna, navíc napojená na narušený komín, nikdy nebudou fungovat, jak mají, a investice do zařízení i paliva přichází vniveč.

První vážnou chybu můžete udělat už v obchodě při výběru kamen. Pokud si domů odvezete kamna s výkonem nevhodným pro váš objekt, budete mít později sklony k jejich přetápění nebo dušení. „Taková situace by ale neměly nastávat často, pokud si lidé kupují v prodejně, kde si nechají poradit vyškoleným personálem. Rozhodně nedoporučuji, aby si lidé takovou věci jako krbová kamna kupovali bez porady pouze např. přes e-shopy,“ doporučuje Martin Huml, provozní ředitel broumovské společnosti HS Flamingo. Výsledkem může být kromě domácího nepohodlí, také poškození samotných kamen.

„Přetěžovat kamna mohou lidé také z prosté neznalosti. Naloží kamna až po okraj, nechají všechny přívody vzduchu otevřené a teplota v topné komoře stoupne tak, že se kamna přetopí. Při tom může dojít například k prasknutí roštu, deflektoru, šamotových cihel nebo dokonce ke zkroucení korpusu kamen, které už je neopravitelné,“ popisuje Jakub Pavel, technický specialista broumovského výrobce kamen HS Flamingo.

Kamnům neprospívá ani to, když se lidé snaží energii naopak ušetřit tím, že uzavírají všechny přívody vzduchu, aby palivo vydrželo co nejdéle. „Takové škrcení způsobuje zvýšenou tvorbu sazí a dehtu v kamnech, kouřovodech i v komíně. Nedostatek vzduchu může také způsobovat nesprávnou funkci oplachu skla a dalších technologií, které potřebují ke své správné funkci dostatečné množství vzduchu,“ vysvětluje Jakub Pavel. 

Už tradiční problém, který se Čechům nedaří překonat, je používání špatného paliva. Kominíci umějí váš komín přečíst jako knihu. Špatné palivo do něj píše horory. Chlory, těžké kovy, dioxiny, čpavky, kyanovodík, polycyklické uhlovodíky, těžké kovy – to všechno může unikat do okolí vašeho příbytku, jestliže v kamnech netopíte předepsaným druhem paliva.

„Lidé by měli mít na paměti, že domácí spotřebiče nejsou spalovny, a tudíž se v nich nemůže spalovat vše, co dokáže hořet. Například domovní odpad, lepené a lakované dřevo a dřevotřískové produkty, papírové kartony, plasty, textil a tak podobně. Při jejich spalování se uvolňují chemické a karcinogenní látky, které poškozují spotřebič a spalinovou cestu, ale také znečišťují a zamořují životní prostředí,“ poznamenává Jiří Rákosník, cechmistr Regionálního cechu Společenstva kominíků Středočeského kraje.

Přetápění, dušení nebo spalování nevhodných materiálů pak může vést vedle poškození kamen také k popraskání komínů, jejich zanášení dehtem nebo prosakování kondenzáty spalin.