Zpět

Soutěž o nejlepší projekt se těší stále větší oblibě – 6. ročník stanovil nový rekord v počtu přihlášených studentů

Studenti středních průmyslových škol stavebních, kteří se přihlásili do „Soutěže o nejlepší projekt“ od společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a.s., mohli v tomto školním roce ukázat své schopnosti navrhovat stavby v již 6. ročníku této studentské soutěže. Do letošního ročníku soutěže se přihlásilo celkem 154 studentů z 19 středních průmyslových škol stavebních z celé ČR a byl tak stanoven nový rekord v počtu přihlášených studentů. 

Publikováno: 14.07.2015
Rubrika:
Autor: (red)

Se svými soutěžními projekty se do 6. ročníku soutěže přihlásilo celkem 95 třeťáků (kategorie projekt rodinného domu) a 59 čtvrťáků (projekt občanské stavby, spadají sem i projekty bytových domů). Celkem se do letošního ročníku soutěže přihlásilo 154 studentů z 19 středních průmyslových škol stavebních z celé ČR.

V prvním, školním, kole soutěže přihlášené studentské práce hodnotili zástupci společnosti Wienerberger (techničtí poradci) se zástupci jednotlivých škol (ředitelé nebo jejich zástupci a odborní pedagogové). Výsledkem hodnocení v prvním kole soutěže bylo určení pořadí studentů na prvních třech místech v každé z obou soutěžních kategorií (projekt rodinného domu pro studenty 3. ročníků a projekt občanské stavby pro studenty 4. ročníků) za každou přihlášenou školu. Na finanční ocenění od vyhlašovatele soutěže se nyní mohou těšit nejen studenti, ale také odborní pedagogové, kteří studentům asistovali při zpracování soutěžních prací, a školy, jejichž studenti byli oceněni. Studenti obdrží také čestná uznání dokládající jejich umístění v prvním kole soutěže.

Všechny soutěžní projekty, které byly oceněny v prvním kole soutěže, postupují automaticky do kola druhého, celostátního. V rámci druhého kola bude soutěžní práce studentů posuzovat odborná porota složená z doc. Ing. Františka Kulhánka, CSc. z Katedry konstrukcí pozemních staveb ČVUT Praha, zástupců společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. a zástupců mediálních partnerů soutěže. Setkání odborné poroty proběhne v červenci 2015 a jeho výsledkem bude určení pořadí studentů na prvních třech místech v každé ze soutěžních kategorií (projekt rodinného domu pro studenty 3. ročníků a projekt občanské stavby pro studenty 4. ročníků). Vybraní studenti obdrží, stejně jako ve školním kole soutěže, čestná uznání a finanční odměnu. Odměněny budou také školy vítězných studentů a to finančně a dále prostřednictvím vstupenek na mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH 2015, který se koná od 15. do 19. září 2015 na výstavišti v Praze – Letňanech.

Na veletrhu budou slavnostně vyhlášeny výsledky druhého, celostátního, kola soutěže a zástupci společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. předají vítězným studentům čestná uznání deklarující jejich umístění v druhém kole letošního ročníku Soutěže o nejlepší projekt.

Více informací o soutěži naleznete na: www.porotherm.cz/soutez_skoly.