Zpět 1 fotografie

Ekologické a úsporné bydlení v dřevostavbě

Jedním z hlavních trendů při pořizování nového bydlení je energetická úspornost. Spolu s tím čím dál více stavebníků upřednostňuje materiály, jež jsou přírodní i úsporné a zároveň dokáží poskytnout výborné vlastnosti z hlediska tepelné izolace i akustiky. Spojení takových prvků ukazuje například unikátní dřevostavba postavená formou sendvičové konstrukce v Trnove na Slovensku. Technologie založená na kombinaci dřevěného skeletu, jejího zpevnění deskami a izolaci z kamenné vlny ROCKWOOL umožňuje vytápět dům pouze s využitím rekuperace doplněné teplovodním ohřívačem. Dům odpovídá požadavkům německé směrnice na pasivní domy. 

Publikováno: 08.07.2015
Rubrika:
Autor: (red)

Rodinný dům je patrový a nepodsklepený. Obytná část se nachází především v přízemí, které je koncipováno jako volný prostor a disponuje plochou 96m2. Protože zde není žádná nosná příčka, je možné prostor variabilně proměňovat podle představ majitelů. Podkroví budovy je řešeno jako úložné. Vlastní výstavbě předcházela důkladná příprava projektu, v níž se zohlednila i specifika konkrétní lokality a připomínky odborníků.

Dřevěný skelet, výztužné desky a kamenná vlna
Základ stavby tvoří dřevěný skelet, jehož venkovní strana je osazena deskami DHF, vnitřní stěna pak deskami OSB. Prostor mezi těmito ztužujícími deskami je vyplněn izolací z kamenné vlny Rockton, další vrstva je využita na fasádě. Zde se jedná o dvouvrstvý Frontrock Max E. Izolace zde byla aplikována „na sucho“, bez lepení, pouze s využitím kotev s rozšiřovacím talířem. Kamenná vlna ROCKWOOL přitom byla zvolena nejen pro svoje výborné tepelněizolační schopnosti, ale zohledněn byl i požadavek na protipožární ochranu, akustiku a zejména schopnost vlny propouštět vodní páry, protože stavba je koncipována jako difúzně otevřená.

Z hlediska úspor energií se přistupovalo i k realizaci oken a dveří – okna a francouzské dveře jsou vyplněny trojsklem s ochrannou atmosférou. Díky tomu je zabezpečen optimální prostup tepla. Využita byla i orientace vůči světovým stranám – více než polovina plochy oken je na jižní straně domu, zbytek na západní.

Minimální požadavky na energie
Díky spojení promyšleného projektu, kvalitních stavebních materiálů a dodržení předepsaných technologií postačí k vytápění domu teplovodní ohřívač optimalizovaný pro nízkoteplotní vytápěcí systém, jež je napojen na rekuperaci. Tento ohřívač nabízí vysoký výkon, k provozu mu postačí příkon pouze 1 950W, což odpovídá příkonu rychlovarné konvice. Křížový typ rekuperace, jenž je tu využit, umožňuje odvést nuceným větráním z domu vše kromě tepla. Čerstvě přiváděný vzduch přitom nepřenáší vlhkost ani pachy. Vnitřní teplota v domě se tak pohybuje přes 20,5°C bez potřeby vytápět interiér jinými tělesy.

Rodinný dům v Trnove dokazuje, že při vhodném výběru přírodních materiálů a pečlivě připraveném projektu lze získat ekologické a současně energeticky nenáročné bydlení.  Stavba byla postavena z větší části svépomocí.

Více informací o izolaci z kamenné vlny naleznete na www.rockwool.cz.