Zpět

Studenti 3. ročníků se stále mohou hlásit do jubilejního 5. ročníku „Soutěže o nejlepší projekt“

Společnost Wienerberger cihlářský průmysl a.s. vyhlásila v letošním školním roce již 5. ročník „Soutěže o nejlepší projekt“ pro studenty středních průmyslových škol stavebních. Termín přihlašování pro studenty 4. ročníků již vypršel, ale studenti 3. ročníků mají ještě možnost zaslat přihlášku a odevzdat svou soutěžní práci, a to až do 23. května 2014.

Publikováno: 29.07.2014
Rubrika:
Autor: (red)

„Soutěž o nejlepší projekt“ je určena studentům 3. a 4. ročníků středních průmyslových škol stavebních, kterým nabízí možnost porovnat své schopnosti jak se studenty z vlastní školy (v rámci 1. kola soutěže), tak se studenty z ostatních škol se stejným zaměřením (v rámci 2. kola soutěže). Soutěž je rozdělena do dvou kategorií – projekt rodinného domu (pro studenty 3. ročníků) a projekt občanské stavby, kam spadají i projekty bytových domů (pro studenty 4. ročníků). Termín přihlašování pro 4. ročníky již vypršel, ale studenti 3. ročníků se do soutěže mohou hlásit až do 23. května 2014. Pro řádnou registraci do soutěže je nutné do výše uvedeného data zaslat vyplněnou přihlášku a ve škole odevzdat svou soutěžní práci.

Průběh soutěže a odměny
V prvním (školním) i druhém (celostátním) kole soutěže se ocenění studenti mohou těšit na zajímavé odměny finančního charakteru. V prvním kole studenti, kteří se umístí na jednom z prvních třech míst ve své kategorii, obdrží odměnu ve výši 1 500 Kč (1. místo), 1 000 Kč (2. místo) a 500 Kč (3. místo). Kromě studentů budou oceněni také odborní pedagogové, kteří studentům pomáhali se zpracováním jejich soutěžní práce a to částkou 500 Kč za každý vedený projekt, který se umístil na jednom z prvních třech míst. Odměnu ve stejné výši získají za každý umístěný projekt také školy, které ocenění studenti navštěvují.

Všechny soutěžní práce oceněné v rámci prvního kola soutěže postupují do druhého kola. V celostátním kole odborná porota ocení tři projekty z každé soutěžní kategorie. Studenti, kteří oceněné projekty zpracovali, získají od vyhlašovatele soutěže finanční odměnu – 10 000 Kč za 1. místo, 5 000 Kč za 2. místo a 3 000 Kč za 3. místo. Stejně jako v prvním kole soutěže se na odměnu mohou těšit také školy, které ocenění studenti navštěvují – kromě finanční odměny obdrží příslušné školy také 30 vstupenek na mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH 2014 v Praze – Letňanech nebo na jiný veletrh obdobného typu a zaměření.

Náležitosti soutěžních prácí
Dle pravidel soutěže musí soutěžní práce obsahovat půdorysy jednotlivých podlaží (přízemí, podkroví), pokud to konstrukce stavby umožňuje též kladecí výkres stropu, řez budovou, pohledy, detaily a vizualizaci navrženého objektu. Vizualizace je povinnou součástí soutěžních prací studentů 4. ročníků, pro studenty 3. ročníků je zpracování vizualizace dobrovolné, nicméně doporučené.

Soutěžní práce mohou být zpracovány ručně nebo na počítači v měřítku 1:50 (detaily v měřítku dle složitosti a pro jasnou prezentaci práce). Studenti musí své soutěžní práce ve formě výkresů na libovolném materiálu (papír, světlotisk, pauzovací papír) poskládat do desek formátu A4.

Studenti se v rámci svých projektů zároveň učí pracovat s produkty společnosti Wienerberger, a to včetně jejich využití u typových detailů a konstrukčních řešení staveb.

Hodnocení soutěžních prací
V prvním, školním, kole soutěže přihlášené soutěžní práce hodnotí a tři vítězné projekty v každé ze dvou soutěžních kategorií vybírají zástupci jednotlivých škol (ředitel školy nebo jeho zástupce a odborný pedagog) a zástupci společnosti Wienerberger. V kole druhém, celostátním, jsou práce posuzovány odbornou porotou složenou ze zástupců společnosti Wienerberger, mediálních partnerů (časopisy Materiály pro stavbu a Stavebnictví a interiér) a doc. Ing. Františka Kulhánka, CSc. z ČVUT Praha. Výsledky celostátního kola budou vyhlášeny do konce září 2014.

Jak se do soutěže přihlásit?
Studenti, kteří se chtějí „Soutěže o nejlepší projekt“ zúčastnit, musí vyplnit oficiální přihlášku, kterou si mohou stáhnout na následujícím odkazu: www.porotherm.cz/soutez_skoly. Vyplněnou přihlášku je nutné doručit do sekretariátu soutěže. Termín odevzdání přihlášek pro studenty 3. ročníků je 23. května 2014, tento termín je platný také pro odevzdání soutěžních prací.

Veškeré informace o soutěži naleznete na www.porotherm.cz/soutez_skoly. Pro další informace kontaktujte: Klára Pechanová, Omnimedia, s.r.o., 221 419 220, k.pechanova@omnimedia.cz