Zpět 11 fotografií

Kdy začne hořet bavlněný polštářek?

15, 30 nebo 45 minut. Hraniční hodnoty pro úspěšný únik z prostoru, kterému hrozí bezprostřední požár. Jde o časové horizonty, které musí splnit všechny české certifikované protipožární výrobky. Tato certifikace probíhá v jediné zkušebně v Česku, a to ve Veselí nad Lužnicí. Pojďte se s námi podívat na konkrétní průběh jedné ze zkoušek… a ukončí ji bavlněný polštářek!

Publikováno: 29.07.2014
Rubrika:
Autor: (red)

Náročné protipožární zkoušky ve zkušebně PAVUS ve Veselí nad Lužnicí probíhají přesně dle České státní normy ČSN EN 1634 – 1. Staneme se svědky konkrétní zkoušky, které budou podrobeny stahovací schody KOMBO. „Tyto schody jsme cíleně technologicky připravili na potřebnou teplotní i tepelnou izolaci, aby dokázaly lehce zamezit šíření požáru z obytných prostor dále. Správně fungující protipožární uzávěr průchozího otvoru je nezbytností,“ uvádí pan Petr Paksi, výkonný ředitel společnosti J.A.P., která je výrobcem stahovacích schodů již s dvacetiletou historií.

Stahovací schody byly ve zkušebně zabudovány do lehké stropní konstrukce ze dvou vrstev SDK desek o tloušťce 12,5 mm.

Zkušební pec je vytápěna soustavou naftových hořáků. Teplota v peci postupně vzrůstá z nuly na přibližně 900 stupňů Celsia, přesněji za pět minut zkoušky byla teplota v peci necelých 600 stupňů Celsia a po 25 minutách už 800 stupňů Celsia. Zkoušené vzorky jsou ohřívané vždy ze spodní strany vík.

Obecně lze během zkoušky pozorovat postupné porušování SDK desek, do kterých jsou schody usazeny.  Na ohřívané straně dochází postupně k odpadávání tmelu na jejich styku, od 28. minuty je pozorovatelné prosvítání spár ve styku SDK desek a odpadává jejich první vrstva.

„Kritickou hodnotou pro ukončení protipožární testovací zátěže je moment, kdy dochází k trvalému plamennému hoření vzorků na neohřívané straně a dochází tím k jasnému porušení kritéria celistvosti výrobků, což v případě našich schodů nastalo ve 43. minutě a 29. sekundě. Jednou z těchto průkazných indicií je například i vznícení bavlněného polštářku, který se přikládá na neohřívanou stranu. My jsme schody připravovali pro protipožární odolnost EI 30, a proto jsme s časem o třináct minut delším spokojeni,“ uvádí pan Paksi a s úsměvem dodává: „Chyběla nám minutka a půl k tomu, abychom dosáhli u schodů KOMBO protipožární odolnosti E45. Ale nám to až tak moc nevadí, protože pro zájemce o vysoké protipožární odolnosti 45 a 60 minut máme připraveny jiné produkty z naší nabídky.“

A v čem spočívá síla protipožárních výrobků?
Rozhodně musí jít o správnou skladbu odpovídajících materiálů, a to včetně jejich spojovacích materiálů. „Na části víka schodů, která je situovaná ze strany interiéru, jsou použité nehořlavé materiály v tomto pořadí: víko je z plechu a je vyplněno deskou ze žáruvzdorných keramických vláken a skelnou vatou. Po obvodu je nalepena zpěňovací izolační páska, která se v případě vysoké teploty vzpění a tím zatěsní rám a víko. Na montážní zapravení spáry okolo rámu doporučujeme samozřejmě použít protipožární pěnu,“ upřesňuje pan Paksi.

Nejčastěji jsou českými investory požadovány stahovací schody s protipožární odolností 15 a 30 minut, které jsou plně dostačující. Naopak zahraniční zájemci o české protipožární výrobky požadují odolnost vyšší, než 30 minut.

Samostatný box
Kvalifikace výrobků do tříd požární odolnosti se vyhodnocuje na základě kritérií:

  • celistvost (E)
  • izolace (I1,I2)
  • radiace neboli tepelný tok (W).

Všechna zmíněná kritéria spolu úzce souvisí. Porušení kritéria celistvosti je způsobené např. trhlinami nebo otvory většími než stanovené rozměry, nebo souvislým plamenným hořením na straně, která není vystavena hoření. Měření radiace povrchu s teplotou nižší než 300 °C není požadována, protože radiace z takového povrchu je nízká. Takto citují kritéria požární odolnosti normy ČSN EN 1363-1, ČSN EN 13051-2 a ČSN EN 1363-2.

Kombinace zkratek (EI, EW) zmíněných kritérií se pojí číselným údajem, který reprezentuje čas, po který testovaný vzorek vyhověl. Údaj je prezentovaný v minutách po krocích E 15, E 20, E 30, E 45, E 60, E 90, E 120, E 180, E 240.

Konec samostatného boxu