Zpět 1 fotografie

YTONG vyzve odbornou veřejnost k netradičnímu projektu

Společnost Xella se rozhodla připravit pro architekty z regionu střední Evropy náročnou výzvu. Mají navrhnout dům budoucnosti, který bude synonymem estetické a ekonomické dokonalosti. Vítězný návrh plánuje společnost Xella zrealizovat přímo ve Vídni. Veřejnost si tam bude moci prohlédnout dům postavený ze stavebního materiálu YTONG, jenž odpovídá nové evropské směrnici o energetické náročnosti budov. Ta vstoupí v platnost na počátku roku 2021 a určí nový trend ve výstavbě budov: stavět se budou moci už jen energeticky úsporné domy a byty, které budou i na odpovídající hygienické úrovni vnitřního prostředí.

Publikováno: 29.07.2012
Rubrika:
Autor: (red)

Unikátní projekt v rámci pěti zemí střední Evropy by měl přinést návrh domu, který míří k estetické, energetické a ekonomické optimálnosti. Podílet se na něm budou architekti svými návrhy, z nichž mezinárodní porota vybere ty nejlepší, kterým se to podaří. Vítězný návrh plánuje společnost Xella zrealizovat pod značkou YTONG v největším evropském areálu vzorových domů Blaue Lagune ve Vídni. “Je nesmírně cenné, že tato iniciativa hledá možnosti jak přispět svým dílem naplnit směrnici EPBD2 v jejich cílech. Ty směřují k energetické i ekonomické nezávislosti, vytváření nových pracovních příležitostí, strategické bezpečnosti, zachování kvality života, i proti ohrožení energetickou chudobou nejen sociálně nejzranitelnějších. Xella se tak nezařazuje mezi ty firmy, které se snaží toto úsilí bojkotovat v naivní představě, že nebudou muset zvyšovat efektivitu a přecházet na kvalitativně vyšší úroveň svých výrobků i koncepcí. Je pro mě velmi pozitivní, že značka Ytong chce mít vlastní vizi a to jí dává šanci být i nadále mezi firmami s nadějnou perspektivou“ řekl akad.arch. Aleš Brotánek český zástupce poroty.

Kdo se může do soutěže zapojit?
Do soutěže se mohou zapojit všichni architekti, stavební inženýři pro pozemní stavitelství a společnosti stavebních techniků s odpovídajícím oprávněním podle zákona pro stavební techniky v platném znění. Oprávnění účasti rakouských uchazečů prověří před předběžnou kontrolou Spolkové komory architektů a inženýrů-konzultantů. Soutěž je stejně tak určena pro architekty z České republiky, Slovenska, Maďarska a Slovinska s oprávněním, které má stejnou váhu jako oprávnění rakouské obce architektů. Toto oprávnění musí při regionálním výběru zkontrolovat člen výběrové komise, který zastupuje obec architektů příslušné země. Soutěžit mohou také fyzické osoby, které vlastní oprávnění pro samostatné projektování předmětu výběrového řízení ve státě účastníka. Profil kanceláře musí zaručit bezchybnou realizaci projektu. Důležité je též vědět, že jazykem výběrového řízení je ve všech jeho fázích angličtina.

Pro účast v soutěži je nutné zaslat do 18.5. 2012 referenční projekty (maximálně tři) na jednom listu A1/formátu. Referenční projekty budou posuzovány podle funkčních, ekonomických a architektonických kvalit. Na základě posouzení referenčních prací vybere porota do finálového výběrového řízení tři nejlepší účastníky z každé země. Bližší informace o zapojení se do soutěže naleznete na adrese www.ytong.cz/zerochallenge.

Inteligentní dům
„Vždy nám záleželo na tom, jak vypadá krajina a prostředí, v němž žijeme. A jelikož má stavební materiál YTONG výborné ekologické a tepelněizolační vlastnosti, je také naší povinností, abychom společně s veřejností určovali trendy a budoucnost bydlení,“ uvedl Pavel Růžek, vedoucí prodeje Xella CZ Výsledkem má být nepodsklepený, dvoupodlažní rodinný dům pro 4 osoby, který bude výjimečný svoji nulovou, nebo téměř nulovou spotřebou energie, jehož základem je koncept pasivního domu. V návrhu má být použit přírodní a recyklovatelný stavební materiál doplněný o nejmodernější technologie, přičemž vítán je i systém inteligentního domu pro případný „facility managment“ ovládaný prostřednictvím PC nebo Smartphonu.

Jedinečný projekt, jedinečná lokalita
Blaue Lagune je největším evropským areálem vzorových domů o rozloze 74 000 m2, kde se nachází 85 domů od přibližně stovky různých dodavatelů. Také díky blízkosti rakouského hlavního města jej navštíví okolo 200 000 lidí ročně – z nich až třetina přijíždí z Čech, Slovenska, Maďarska či Slovinska.

Vyhraje ten nejlepší
Soutěž pro architekty potrvá od 16. dubna a vítězný projekt bude veřejnosti oznámen koncem léta. Bližší informace o této iniciativě naleznete na www.ytong.cz/zerochallenge. Informace, týkající se centra Blaue Lagune a jeho otevíracích hodin naleznete na stránce http://www.blauelagune.at/home/.