Zpět 4 fotografie

Stavba domu v obtížném terénu či v povodňových oblastech

Ideální stavební pozemek pro rodinný dům by měl splňovat mnoho různých kritérií. Měl by být rovný jako fotbalové hřiště, s pevným podložím, zároveň by měl ležet mimo záplavové oblasti. Ne každý má však to štěstí, že jeho stavební pozemek všechny tyto podmínky splňuje. Rodinné domy se často staví v komplikovaném terénu, ve svahu, či v oblastech, kam zasahuje záplavová voda. V takové situaci více než kdy jindy záleží na volbě vhodného stavebního materiálu a celkového konstrukčního řešení stavby. Právě pro tyto komplikované případy se ukazuje jako ideální řešení novinka loňského roku – konstrukční soustava SKELETSYSTEM GOLDBECK. Subtilní skelet takové stavby se dá totiž velmi jednoduše umístit do svahu, případně situovat celý objekt včetně základové desky nad terén, což je ideální řešení právě pro povodňové oblasti.

Publikováno: 29.07.2012
Rubrika:
Autor: (red)

Problémem v komplikovaném terénu bývá již samotné zakládání stavby. Klasická základová deska vyžaduje velké množství výkopových prací, což se ve svažitém terénu ještě násobí. Konstrukční soustava SKELETSYSTEM GOLDBECK oproti tomu používá pouze bodové podpory v podobě monolitických základových patek. Základová deska z prefabrikovaných panelů spočívá na těchto podporách a může být částečně i zcela nad úrovní terénu. V některých případech není třeba ani odstranit skrývku pod budovaným objektem.

Ve svažitém terénu může tedy být základová deska z velké části nad úrovní terénu a zcela tak minimalizovat potřebu nákladných výkopových prací. V záplavových oblastech je možné základovou desku umístit celou nad úroveň běžné záplavové vody.

Při stavbě domu v záplavové oblasti je třeba dbát i na vhodné rozložení prostorů a jejich funkcí v domě. Pokud se s rizikem záplav počítá již od počátku, lze vše přizpůsobit tak, aby v takové situaci došlo k minimálnímu omezení funkčnosti domu a k minimálním škodám. I z tohoto pohledu je využití konstrukční soustavy SKELETSYSTEM GOLDBECK ideálním řešením. Další výhodou tohoto systému je totiž i naprostá flexibilita ve výběru materiálu všech stěn i v řešení vnitřní dispozice domu. Žádná ze stěn domu totiž není nosná. Rozložení vnitřních stěn lze tedy plně přizpůsobit funkčnosti objektu a je možné ho dokonce v čase různě měnit dle měnících se potřeb obyvatel. Materiál vnějších stěn a rozložení oken je zas možné řešit čistě dle zamýšleného architektonického výrazu stavby, popř. dle energetických požadavků, což u klasické stavby bývá často v rozporu s nosnou funkcí vnějších zdí.

 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]