Zpět 2 fotografie

Skanska Reality zkolaudovala jeden z prvních pasivních bytových domů v Praze

Skanska Reality, leader pasivní a nízkoenergetické bytové výstavby v Čechách, v závěru loňského roku zkolaudovala jeden z prvních bytových domů v Praze, který splňuje veškeré požadavky programu Zelená úsporám na pasivní bytový dům*. Jedná se o dům E projektu Milíčovský háj – jih, 1. etapa, v Praze 11-Hájích, ve kterém se nachází 14 bytů ve velikostech od 1+kk po 4+kk. Všem zájemcům o nové , energeticky úsporné bydlení, jsou v tuto chvíli k dispozici poslední 4 volné byty 2+kk. Úspora nákladů na vytápění těchto bytů je velmi výrazná a může dosáhnout až cca 65 % nákladů na vytápění běžného bytu.

Publikováno: 29.07.2012
Rubrika:
Autor: (red)

„Pro otestování výstavby pasivního bytového domu jsme se rozhodli ve fázi realizace hrubé stavby nízkoenergetických bytových viladomů projektu Milíčovský háj – jih, 1. etapa“, řekla Naděžda Ptáčková, ředitelka odboru Prodeje a marketingu Skanska Reality. „Ke spolupráci na stavbě jsme přizvali také odborníky z ČVUT – například ing. Jiřího Nováka , Ph.D., který se v rámci Skanskou podporovaného výzkumného programu CIDEAS (Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí) podílel na řešení souboru vzduchotěsnících opatření a postupně prováděl měření vzduchotěsnosti v různých stupních rozpracovanosti stavby. Závěrečné měření průvzdušnosti, tzv. Blower door test, tak dopadlo na výbornou. Do realizace bytu v pasivním bytovém domě jsme investovali o cca 100 000 Kč více než do realizace bytu v nízkoenergetickém viladomu projektu“, doplnila závěrem. Stejně jako v ostatních nízkoenergetických viladomech projektu, i v pasivním domě E jsou nainstalovaná kvalitní dřevěná okna a každý byt od velikosti 2+kk má vlastní větrací jednotku s rekuperací tepla napojenou na centrální přívod a odvod vzduchu a podlahový rozvod čerstvého vzduchu. Dotápění bytů na potřebnou teplotu je místo běžných radiátorů zajištěno podlahovými a nástěnnými konvektory. Poměrně rozsáhlé prosklené plochy na fasádě jsou doplněny venkovními elektricky ovládanými horizontálními žaluziemi, chránícími byty před nadměrným přehříváním v letních měsících.

Hlavní úpravy, jimiž bylo dosaženo celkového zlepšení energetických parametrů od nízkoenergetického k pasivnímu standardu, spočívaly zejména ve změně materiálu na zateplení budovy – místo pěnového polystyrenu jsou použité materiály nové generace, desky Kooltherm. Dále developer provedl dílčí úpravy některých kritických detailů domu – například byly důkladně utěsněny výplně všech otvorů, prostupy, dilatační spáry a další. Nyní je bytový dům připraven na střešní instalaci fotovoltaických panelů, po které dosáhne na hodnocení A Průkazu energetické náročnosti budovy.

Hodnoty měrné potřeby tepla na vytápění, kterých bylo úpravami dosaženo, jsou oproti ostatním nízkoenergetickým viladomům projektu téměř o 2/3 nižší, spotřeba primární energie je na 63 % spotřeby domu nízkoenergetického. Srovnání pasivního bytového domu a domu bez použití ekologických technologií vychází logicky ještě lépe – měrná potřeba tepla je téměř na 1/5 potřeby standardního bytového domu, spotřeba primární energie je na 47 % spotřeby standardního bytového domu.

* Pasivní dům je stavba, která splňuje dobrovolná, ale přísná kritéria energetických úspor při provozu domu. To se týká požadavků na roční potřebu tepla na vytápění (která má být nižší než 15kWh/rok/1 m2 vytápěné plochy), roční potřebu primární energie a neprůvzdušnost budovy.

Srovnání hodnot pasivního, nízkoenergetického a standardního bytového domu

  Pasivní bytový dům Nízkoenergetický bytový dům Standardní bytový dům
Předpoklad měrné potřeby tepla na vytápění** 15 kWh/rok/1m2 vytápěné plochy 41 kWh/rok/1m2 vytápěné plochy 68 kWh/rok/1m2 vytápěné plochy
Předpoklad spotřeba primární energie*** 47 kWh/rok/1m2 užitné plochy 74 kWh/rok/1m2 užitné plochy 108 kWh/rok/1m2 užitné plochy

 

**Měrná potřeba tepla na vytápění zahrnuje energii pouze na vytápění v kWh vztaženou na 1 m2 vytápěné plochy za rok.
***Spotřeba primární energie zahrnuje energie na vytápění, ohřev teplé vody, větrání, chlazení a provozní energie (oběhová čerpadla, ventilátory atp.) v kWh vztaženou na 1 m2 posuzované plochy budovy za rok. Dále je zde zohledněn typ zdroje tepla, jeho účinnost a účinnost přenosu energie, to vše vyjádřeno tzv. konverzním faktorem. V našem konkrétním případě se jedná o centrální zásobování teplem horkovodem Pražské teplárenské a.s., který je napojený na elektrárnu Mělník. Dle ČSN EN 15316-4-5 byl konverzní faktor vypočten na 0,71.

 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]