Zpět

Podlahy a povrchové úpravy ve stavebnictví 2012

Společnost BETONCONSULT, s.r.o. připravuje 7. ročník odborné konference PODLAHY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY VE STAVEBNICTVÍ. Termín konání je 19. a 20. 9. 2012 a místo opět Kulturní centrum Novodvorská v Praze 4.

Publikováno: 29.07.2012
Rubrika:
Autor: (red)

Odborný program bude složený ze dvou tématických okruhů: Podlahy a Povrchové úpravy ve stavebnictví. Letos bude referováno o aktuálním znění normy ČSN 74 4505 Podlahy, společná ustanovení vydaném v květnu 2012 a vzniklém právě na základě diskusí na minulých ročnících konference. Další příspěvky pak chtějí organizátoři nasměrovat tak, aby poskytovaly návod jak správně navrhovat (projektovat) nebo provádět jednotlivé konstrukční prvky. Chybět nebudou ani oblíbené příspěvky referující o častých vadách a reklamacích a příspěvky o novinkách v oblasti jak povrchových úprav, tak podlah.

Cílem akce je poskytnout účastníkům komplexní přehled o problematice, včetně kontaktů na specialisty zabývající se jednotlivými tématy. Tradiční výhodou konference oproti psaným médiím je přímý kontakt s přednášejícími a možnost diskutování vlastních dotazů či připomínek.

V minulých letech se konference každoročně zúčastnilo cca 180 až 220 odborníků, zejména z České republiky a Slovenska. Jednotliví účastníci pak přicestovali i z Německa, a Polska. Možnosti firemní prezentace v rámci konference, ať už formou inzerce ve sborníku či účasti na doprovodném firemním workshopu, využívá obvykle cca 30 až 40 společností.

Více informací naleznete na www.konferencepodlahy.cz.