Zpět 6 fotografií

Odvážná modernizace střední školy v Sokolově

Výrazné barvy, netradičně řešené mnohoúhelníkové tvary, vybavení odpovídající současným výukovým trendům. Taková je dnes modernizovaná Integrovaná střední škola technická a ekonomická v Sokolově, která bude od nového školního roku 2012/2013 sloužit žákům i zájemcům o celoživotní vzdělávání.

Publikováno: 29.07.2012
Rubrika:
Autor: (red)

Projekt přestavby byl zahájen na počátku prosince 2009 a završen na konci letošního dubna. Náklady na stavbu a vybavení dosáhly 390,2 milionů korun, přičemž projekt je podporován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. „Přestavba ISŠTE Sokolov je jednou z největších investic Karlovarského kraje nejen v oblasti školství. Díky skvělé spolupráci mých kolegů ve škole, dlouhodobé podpoře kraje a dobře odvedené práci stavbařů dnes můžeme obdivovat architektonicky odvážné řešení nových prostor, které budou využívat nejen žáci školy, ale i široká veřejnost,“ uvedl hejtman Josef Novotný, který pracoval jako ředitel ISŠTE Sokolov do listopadu 2008.

Mezi původními, dnes už rekonstruovanými objekty ISŠTE, vyrostla nová sedmipatrová dominanta Sokolova, která pojme asi 750 žáků. „Veškeré stavební práce probíhaly za plného provozu školy. Zajímavými prvky nové budovy jsou tzv. tesalace – voronio buňky, které jsou dominantním prvkem interiéru. Tento tvar je zastoupen v celé stavbě,“ říká Robert Špott, výkonný ředitel společnosti SYNER, která spolu s firmami ALGON a ISSO–inženýrské stavby Sokolov komplex postavila. Součástí nové výškové budovy je i tělocvična s plnohodnotným hřištěm umožňujícím hrát basketbal i volejbal. Právě netradiční architektonické prvky byly jedním z důvodů, proč se dodavatelská firma SYNER rozhodla školu přihlásit do celorepublikové soutěže Stavba roku.

„Nová budova nabídne 13 prostorných učeben pro 32 žáků a 14 učeben pro 16 žáků. Samozřejmostí je laboratoř fyziky a chemie. Dvě nové učebny výpočetní techniky budou vybaveny nejmodernějšími technologiemi,“ vysvětlil ředitel školy Pavel Janus. V učebnách budou umístěny interaktivní tabule, popřípadě dataprojektory. Středoškoláci se budou připravovat teoreticky a prakticky pro obory, jakými jsou strojírenství, stavebnictví, elektrotechnika, management a veřejně správní činnost, a to v rámci řádné výuky, výuky v rekvalifikačních kurzech a počítá se i se vzděláváním dospělých. „Chceme školu otevřít lidem, proto plánujeme výstavní prostory i informační zázemí,“ dodal Janus. Od září 2012, kdy škola oslaví 55 let své existence, se naplno rozběhne život ve všech jejích částech.