Zpět 3 fotografie

Kvalitních řemeslníků je u nás stále málo

Stejně jako v uplynulých patnácti letech se i letos koná Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO. Tento nekomerční projekt umožňuje žákům stavebních oborů předvést a porovnat své odborné znalosti a praktické dovednosti. Soutěž má však ještě jeden důležitý aspekt, a to poukázat na nedostatek kvalitních řemeslníků. Jedním z cílů projektu je právě zvýšit zájem studentů o studium řemesel.

Publikováno: 29.07.2012
Rubrika:
Autor: (red)

„V rámci celé České republiky se neustále potýkáme s problémem najít šikovného a kvalitního řemeslníka. Mezi mladými lidmi zatím není jednoduché prosadit studium řemesel až na úroveň zájmu o jiné střední školy. Proto je stále těžké vyrovnat propastný rozdíl mezi počtem odcházejících starších řemeslníků a nástupem těch mladších. Projekt SUSO na tuto problematiku upozorňuje tím, že se snaží podpořit a zároveň zviditelnit mladé žáky před veřejností a i před potenciálními budoucími zaměstnavateli,“ uvádí David Surmaj ze společnosti ABF, organizátora soutěže.

Studentů je stále málo
Letošním mottem projektu je heslo „Řemeslníci jsou zkrátka na roztrhání“. A tuto skutečnost dokládají i ne příliš optimistická čísla, tedy konkrétně počet vyučených řemeslníků za školní rok 2010/2011. V oboru truhlář to bylo například jen 1401 žáků na celou republiku a zedníků pouze 750. Co se týče jednotlivých krajů, tak kupříkladu v Karlovarském kraji opustilo učiliště jen 37 truhlářů. Nepříznivá čísla tak hovoří sama za sebe.

Řemeslné obory jsou stále prestižnější
Projekt SUSO si dává za úkol ukázat, že i řemeslné obory jsou stále žádané, prestižní a je po nich stále větší poptávka. „Je dobře, že si mladí studenti začínají lukrativnost těchto povolání stále více uvědomovat. A my jim naší soutěží dáváme prostor se realizovat,“ dodává David Surmaj.

Více informací naleznete na www.suso.cz.