Zpět

Unikátní pojistné hydroizolační membrány JUTATOP (HTR, WB 2AP)

V soucasnosti se neustále zvyšují požadavky investoru na dokonalou životnost materiálu použitých ve strešní konstrukci. Zároven pro dosažení vysoce úsporných objektu (nízkoenergetické a pasivní domy) se strecha provádí s co nejnižším možným sklonem tak, aby plocha celého plášte budovy byla vuci podlahové ploše interiéru co nejmenší, tj. aby následne vyhovel i výpocet energetického štítku budovy. Navíc investori požadují chemické ošetrení drevených prvku strechy a casto i možnost mnohamesícního odkrytí membrány bez zakrytí strešní krytinou. Proto bylo nutno vyvinout podstrešní vysoce difúzní kontaktní membránu naprosto nové generace.

Publikováno: 29.07.2011
Rubrika:
Autor: (red)

Tj. podstrešní membránu, která splní nekolik požadavků najednou :

  • a) naprosto dokonalou dlouhodobou funkčnost podstrešní membrány s min. 20-ti letou zárukou
  • b) použitelnou pro velice nízké sklony strech, a to i pro ty strechy jejichž sklon je menší až o 10° než jaký má bezpecný sklon plánovaná strešní krytina (stupen a trída tesnosti PHI 3A, tzv. „vodotesné podstreší“)
  • c) s naprosto dokonalou vodotesností, a to i v prípade provádení chemických impregnací drevených konstrukcí dodatecne ci bez možnosti jejich vyschnutí ci v prípade splachu chemie deštem na membránu
  • d) se zachováním vysoké paropropustnosti tak, aby pod membránou nebylo potreba vytváret ventilacní vzduchovou mezeru, a pritom s nulovou vzduchopropustností
  • e) aby mohla být membrána aplikována i na styk s tepelnou izolaci i na bednení.
  • f) s vysokou stálostí vuci pusobení UV zárení

Z výše citovaných duvodu JUTA a.s. pristoupila k vývoji vysoce difúzní kontaktní chemicky a UV stálé podstrešní membrány s dlouhodobou životností pod názvem JUTATOP, která je použitelná až do sklonu 5° (se zachováním max. stupne a trídy tesnosti 3A).

Pro dlouhodobou životnost nosné vrstvy membrány byl místo bežného PP spunbondu (netkané textilie) použit PES spunbond (PES = polyetylentereftalát), který dosahuje výrazne vyšší tepelné, UV a mechanické odolnosti, a navíc byla použita hmotnost nosné vrstvy o 40% vyšší než jakou mají bežné „univerzální“ (na vatu i na bednení) kontaktní membrány. Jako vodotesnící vrstva byla místo roztaveného polyolefinu použita velice složitým zpusobem nanášená vrstva speciálního polymeru (disperze polyakrylátu) s vysokou životností.

Získaný materiál je pak na rozdíl od podobných výrobku na trhu oboustranne hydrofobizován, což následne vytvárí naprosto dokonalou vodotesnost. Pritom u materiálu se na rozdíl od bežných mikropóristých a mikrovláknitých membrán neztrácí ani nesnižují jeho vodotesnící vlastnosti potrísnením chemickými impregnacemi sousedících drevených konstrukcí (kontralate, bednení, krokve,…). U materiálu je zachována naprosto vynikající vysoká paropropustnost (Sd 0,02 m) tak, aby byla použitelná i pro skladby strech, kde nelze pod podstrešní membránou vytváret ventilacní vzduchovou mezeru. Zároven má materiál nulovou vzduchopropustnost (0,0 m3/m2.h) a to až do tlaku 250 Pa, tj. nemuže dojít k negativnímu ovlivnení funkce tepelných izolací vzduchopropustností membrány.

Díky použitým surovinám materiál odolává i pusobení UV zárení až 9 mesícu, tj. takto dlouhou dobu muže být vystaven pusobení povetrnostním vlivum a slunce bez toho, aniž by došlo k poškození funkcnosti výrobku. Navíc tento materiál je deklarován jako vrstva pro „docasné zakrytí“ strechy (overení testem na „dynamiku dešte“ v TI Berlín), což je vlastnost kterou casto nemají ani mnohé dovážené výrobky ze zemí EU. JUTA a.s. však nevyvinula jen vlastní výrobek, ale vypracovala i systém montážních komponentu tak, aby bylo možné výrobek ve strešní skladbe správne aplikovat.

Pokud hovoríme o nízkém sklonu máme na mysli to, že sklon strechy muže být nižší až o 10° než je bezpecný sklon použité skládané strešní krytiny. Tento fakt znamená ve stavarské terminologii splnení stupne tesnosti pojistné hydroizolace (PHI) 3, trídy A. Zároven však sklon strechy u této membrány nesmí být nižší než 5°.

Je samozrejmostí, že pokud chceme dosáhnou PHI 3, trídy A, je nezbytné aplikovat membránu na paropropustné bednení a použít speciální systémové tesnící komponenty, které jsou schopné príslušné detaily utesnit a spojit.

Pri takto namáhané pojistné podstrešní vrstve je nutné dodržovat zásady správné a bezchybné montáže a dbát na dodržování technologických predpisu a postupu. Zvýšenou pozornost vyžaduje kotvení membrány k drevenému bednení, pricemž tento úkon musí probíhat vždy v míste presahu a to pouze ve spodní vrstve membrány nad spojením lepidlem. Taktéž vertikální napojení je nutné provádet po aplikaci lepidla výhradne pod kontralatemi. Vertikální i horizontální presahy membrány musí být min. 12 cm. JUTATOP MASTIC je speciální lepidlo urcené ke spojování presahu membrány.

Dále je nutné provést podtesnení kontralatí jednostrannou butyl-kaucukovou páskou JUTADACH TPK SUPER ve vztahu k prunikum kotvících prvku latování, nebo novou samonapenovací hmotou JUTADACH THK nanesením na spodní stranu kontralate.

Dalším casto opomíjeným detailem který je nutné ošetrit proti pruniku vlhkosti jsou anténní konzole, odvetrání kanalizace atd.. Pro tyto úcely je dodávána jednostranne lepící páska JUTADACH SP SUPER, která vyniká velmi dobrou adhezí k membráne samé a k materiálum, které se obvykle vyskytují pri pruniku strešní konstrukcí.

Dalším fenoménem energetických zdroju ve vazbe na soucasné konstrukce strech jsou aplikace fotovoltaických panelu do vrstvy strešní krytiny. Zejména v prípade, že se jedná o sestavy nekolika rad panelu nad sebou nebo vedle sebe. To jsou konstrukce, kde hrozí výrazné navýšení teploty u vrstvy pojistné hydroizolacní membrány umístené pod temito panely, casto presahující i 100°C.

Jelikož bežné membrány jsou trvale odolné jen do +80°C, proto pro tyto konstrukce byl vyvinut speciální verze membrány JUTATOP s vysokou tepelnou odolností až do +120°C, a to pod názvem JUTATOP HTR (High Temperature Resistant). Její možnosti aplikací jsou tedy stejné jako u bežné membrány JUTATOP, ale s tím, že má vyšší tepelnou odolnost a odolá tedy i vysokému tepelnému zatížení pod fotovoltaickými panely. Extrémním pusobením vuci životnosti membrán jsou pak vysoce difúzní membrány, které mají být použity ve skladbách vetraných fasád jako hydroizolacní vetrozábrany, kde díky otvorum ci mezerám ve fasádním obkladu konstrukce má tato vrstva membrány eliminovat zafoukávání vodních srážek do konstrukce a eliminovat problém pusobení vetru na tepelne izolacní vrstvy v konstrukci, ale kde zároven dochází i k trvalému pusobení UV zárení na membránu (osvit sluncem).

Zde již nelze použít ani bežné vysoce difúzní membrány, ani membrány s bežne navýšenou UV stálostí, ale je nutné použít materiály s extrémní odolností vuci pusobení složek UV zárení na membránu. Tj. aby pusobením UV zárení nedošlo k rozpadu membrány ci nekteré její vrstvy.

Zejména se jedná o skladby konstrukcí, kde šterbiny ci otvory ve fasádním obkladu dosahují šíre až 50 mm, a kde plocha šterbin z plochy fasády predstavuje až 40%.

Pro tyto účely byla vyvinuta speciální extrémně UV odolná verze vysoce difúzní membrány JUTATOP, a to pod názvem JUTATOP WB 2AP (Wind Barrier), která kromě vlastností bežné membrány JUTATOP odolá i dlouhodobému působení UV záření přes štěrbiny ve fasádním obkladu. Tj. aby membrána dokonale a trvale splňovala vetrotěsnící, vzduchotěsnící a hydroizolační funkci a tím zabraňovala znehodnocení funkce tepelně izolačních vrstev v konstrukci.

Je samozřejmostí, že pokud chceme dosáhnou vysoké vodotěsnosti a větrotěsnosti membrány, je nezbytné použít speciální systémové těsnící komponenty, které jsou schopné příslušné detaily utěsnit a spojit. Proto JUTA a.s. nevyvinula jen vlastní výrobek, ale vypracovala i systém montážních komponentů tak, aby bylo možné výrobek ve fasádní skladbě správně aplikovat. Membrána JUTATOP WB 2AP navíc obsahuje i 2 integrované aplikační pásky tak, aby bylo možno provést dokonalé vzduchotěsné spojení pásu membrány mezi
sebou. Tj. aby se ve styku přesahu membrány vůči sobe potkaly 2 lepící pásky a došlo tak k dokonalému slepení přesahu.

Rádi Vám sdelíme nejen další technické podrobnosti, a to jak e-mailem, poštou, osobne ci telefonicky, ale i bezplatne poskytneme a zašleme nový aktuální podrobný Aplikacní manuál (aktualizace 06/2010) ke všem typum podstrešních membrán a parozábran JUTA a.s. a nový Aplikacní leták k membráne Jutatop WB 2AP. K materiálum jsou k dispozici dále jak katalogové listy, CE technické listy i prohlášení o shode. Technické parametry výrobku a jejich kontrola životnosti jsou uvádené a kontrolované podle harmonizované normy EU, tj. EN 13859-1-2. Kvalita výroby je dále garantována ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:1999.

[carousel-horizontal-posts-content-slider]