Zpět 8 fotografií

Střední průmyslové školy mají zájem o růst vzdělávání svých žáků. Do druhého ročníku soutěže Wienerberger se jich přihlásilo patnáct

Do druhého ročníku soutěže „O nejlepší projekt“, kterou pořádá společnost Wienerberger cihlářský průmysl, se přihlásili studenti z 15 středních průmyslových škol stavebních z celé republiky. Třeťáci a čtvrťáci, pro které je soutěž vyhlašována, překvapili originálními návrhy a často i velmi propracovanými vizualizacemi.

Publikováno: 29.07.2011
Rubrika:
Autor: (red)

V soutěži se sešlo 60 prací
V letošním ročníku soutěže se utkalo více škol než v loňském roce. K jedenácti školám, které soutěžily již v prvním ročníku, přibyli soutěžící z dalších čtyř škol. Do školních kol soutěže se přihlásilo 60 studentů, z toho se 34 pracemi třeťáci a s 26 projekty čtvrťáci. Úkolem studentů třetích ročníků bylo navrhnout rodinný dům, čtvrťáci se účastnili s návrhy občanských staveb, případně projekty bytových domů.

Hodnotitelé – techničtí poradci Wienerbergeru a odborní učitelé, kteří vybírali tři nejlepší projekty v každé kategorii a za každou školu, oceňovali jak správnost řešení, tak originalitu a profesní úroveň jednotlivých návrhů.

Finanční odměna poputuje nejen autorům oceněných prací a vyučujícím, kteří vítězné práce vedli, ale i zúčastněným školám.

Vizualizace pouze dobrovolně
Zadání soutěže vycházelo ze školních osnov. Práce musely obsahovat půdorysy jednotlivých podlaží (přízemí, podkroví) a kladecí výkres stropu, dále řez budovou, pohledy a detaily. Podmínkou bylo i použití výrobků POROTHERM včetně typových detailů a konstrukčních řešení.

„Zařazení vizualizací do soutěže jsme dlouho zvažovali,“ uvádí ing. Ivo Petrášek, který je odborným garantem soutěže za společnost Wienerberger. „Vzhledem k tomu, že každá ze škol má jiné technické možnosti, jsme se nakonec rozhodli, že budou pouze dobrovolnou částí soutěžních prací. Přesto nás mnozí studenti velmi překvapili – jejich vizualizace jsou na profesionální úrovni.“

V druhém kole jen ti nejlepší
V celostátním kole se koncem léta utkají již jen vítězné projekty ze všech školních kol. I zde budou vybrány tři nejlepší projekty v každé kategorii. Členem odborné poroty, která je složena ze zástupců společnosti Wienerberger a mediálních partnerů – titulů Materiály pro stavbu, Stavba a Stavebnictví a interiér – bude i letos doc. Ing. František Kulhánek, CSc., z Katedry konstrukcí pozemních staveb ČVUT Praha. Vítězové i jejich školy se opět  mohou těšit na finanční ocenění. Školy, jejichž studenti zvítězí v celostátním kole, navíc obdrží i po 30 vstupenkách na mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH v Praze Letňanech.

Více informací o podmínkách soutěže naleznete na www.porotherm.cz/soutez_skoly.
 

 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]