Zpět 6 fotografií

Revizi kotle neodkládejte

Pomalu se blíží topná sezóna. Právě teď je nejvyšší čas prověřit, zda je správně nastaven a zkontrolován kotel a topná soustava. Odpovídající údržbou kotle se zajistí bezproblémový chod a předejde se haváriím kotle v nejnevhodnější dobu.

Publikováno: 29.07.2011
Rubrika:
Autor: (red)

Údržba zajišťuje trvalou bezpečnost, provozní spolehlivost kotle a je předpokladem pro hospodárný provoz s nízkou úrovní emisí. Pravidelné každoroční prohlídky kotle tak zabezpečí nejen jeho bezproblémový chod, ale i optimalizaci zařízení, což přináší očekávané energetické úspory. Zejména v případě, že uvažujete o nákupu nebo změně kotle, je důležité vzít do úvahy také dostupnost a spolehlivost servisní sítě.

„Postup samotné údržby je do jisté míry závislý na typu zařízení. Například u kotle Wolf CGB není nutné vypouštět topnou vodu díky unikátnímu výklopnému výměníku tepla. Tento model má přitom velice snadný přístup k celé ploše výměníku ze strany spalin a je zárukou jeho dokonalého vyčištění a tím docílení maximální provozní účinnosti a nízkých provozních nákladů,“ sdělil Ing. Pavel Vlach ze společnosti KKH Brno, která má v České republice k dispozici rozsáhlou servisní síť pro kotle Wolf. Pravidelná údržba zařízení prováděná odbornou servisní firmou zaručí rychlý návrat vynaložených prostředků.
 

 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]