Zpět 4 fotografie

Program POROTHERM Dům se rychle blíží k tisícovce rodinných domů

Program výstavby rodinných domů s garancí kvality POROTHERM Dům Wienerberger si připsal na svoje konto k polovině letošního srpna již 978 rodinných domů. V programu je přitom zcela na stavebnících, zda se rozhodnou pro individuální nebo typový projekt. Jedinými podmínkami jsou výstavba z POROTHERMU a realizace stavby jednou z proškolených partnerských stavebních firem.

Publikováno: 29.07.2011
Rubrika:
Autor: (red)

Program, který začínal v roce 2002 s nabídkou 7 vlastních typových domů, jich dnes nabízí jedenáct. Díky spolupráci s partnery programu by se přitom měl v blízké budoucnosti podstatně rozrůst počet projektů typových domů, které si stavebníci budou moci pořídit za velmi zajímavých podmínek.

Typové i individuální projekty
Ze současných vlastních typových projektů programu na sebe poutají pozornost například bezbariérový Apollon nebo zajímavě řešený Titan, který díky svému architektonickému pojetí umožňuje výstavbu i v pasivním energetickém standardu.

Stavět je pochopitelně možné i podle jakéhokoli jiného projektu. Velmi oblíbené přitom jsou domy podle typových projektů společnosti G Servis, která je také jedním z partnerů programu. Z celkového počtu 978 domů si je vybralo hned 34 % stavebníků. Dvanáct procent staveb vyrostlo podle typových projektů programu POROTHERM Dům a zbývajících 54 % bylo postaveno podle individuálního či jiného typového projektu.

Hrubá stavba nebo „na klíč“
Stavebníci si mohou vybrat, zda si nechají postavit jen hrubou stavbu, nebo „dům na klíč.“ „Zpočátku programu stavby na klíč jednoznačně převažovaly. V současné době je poměr domů na klíč vzhledem k domům, které vznikají za pomoci stavební firmy s tím, že majitel následně kombinuje a organizuje činnost dalších subdodavatelů přibližně 60:40,“ uvádí Roman Šulista, vedoucí programu POROTHERM Dům.

Bydlení do 3 milionů korun
Stavebníci pořizující si svoje bydlení v rámci programu přitom měli nejvíce zájem o rodinné domy do 3 milionů korun. „Pochopitelně se jedná o cenu bez pozemku a nákladů na úpravu okolí, případně pořízení plotu,“ doplňuje Šulista. Podle údajů programu mají stavebníci zájem především o typové projekty. Více než 80 % staveb je přitom řešeno pomocí hypotéky nebo překlenovacího úvěru ze stavebního spoření.

Staví lidé ve věku 26 – 38 let a 45 – 55 let
Z hlediska typů realizovaných domů je velký zájem o bungalovy. „Mnozí stavebníci ale poté, co zváží ekonomičnost výstavby a provozu domu, se rozhodnou pro změnu  projektu a pořídí si raději bydlení s obytným podkrovím,“ vysvětluje Šulista. Z pohledu věkového rozložení dominují v programu dvě významné věkové skupiny: lidé ve věku 26-38, kteří s ohledem na ekonomičnost nákladů na obestavěný prostor preferují dvoupodlažní domy a potom lidé ve věku 45-55 let. Ti již obvykle upřednostňují jednopodlažní dům. Obě skupiny jsou přibližně stejně početné a tvoří dohromady 72 % stavebníků.

Kvalitní a rychlá výstavba
Přestože již od počátku byla krédem programu kvalitní a rychlá výstavba, moderní technologie vše posunuly ještě o příčku výše. V současnosti se staví především z broušených cihel, ať již na tenkovrstvou maltu nebo na pěnu. „Rychlost zdění je markantní zejména při použití zdicí pěny DRYFIX,“ popisuje Šulista, „na dokončené základové desce lze touto technologií zvládnout hrubou stavbu běžného rodinného domku do týdne.“ Stavebníci se přitom nemusí obávat, že by rychlost stavby byla na úkor kvality. Všechny partnerské stavební firmy jsou pravidelně proškolovány a každá dokončená stavba vždy projde kontrolou kvality nezávislým kontrolním orgánem.

Více informací o programu POROTHERM Dům Wienerberger najdete na www.porothermdum.cz.
 

 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]