Zpět

Pražský projekt Čakovický park nabídne více než 110 000 m2 souvislé zeleně

Unikátní pražský projekt Čakovický park, který navazuje na předchozí projekty „U Zámeckého parku“ a bytové domy „Čtyřlístek“ a „Kopretina“ se nachází od dubna 2011 v první fázi své výstavby. Původní parková plocha o výměře 7 ha bude díky tomuto projektu rozšířena o více než 4 ha. Celková souvislá plocha zeleně pak tedy bude činit více než 110 000 m2.

Publikováno: 29.07.2011
Rubrika:
Autor: (red)

Obytný soubor Čakovický park je unikátní pražský developerský projekt, který vytváří nový koncept bydlení spojující cenově dostupné městské bydlení s přírodou a původním historickým zámeckým parkem. „Kvalitní, neotřelé, urbanistické a architektonické řešení tvoří spolu se strukturou bytů, pokrývající celou škálu bytů od 1+kk až po luxusní 5+kk, v rámci Prahy unikátní projekt,“ uvádí Karel Týc, člen představenstva M & K Development, a.s., která se společně s finanční skupinou Natland Group podílí na projektu Čakovický park.

Celý projekt Čakovický park je rozdělen celkem do tří etap, v rámci kterých vyrostou na místě první 3 bytové domy: Růže, Konvalinka a Fialka. Stavba první fáze počáteční etapy začala výstavbou staveništní komunikace a mostku přes Mratínský potok v dubnu tohoto roku. Cílem bylo vést staveništní dopravu industriální částí Čakovic a co nejméně tak obtěžovat místní obyvatele.

Po počátečním archeologickém průzkumu v místě výkopů bylo možno započít s výstavbou samotných bytových domů. Jako první byla prováděna pilotáž železobetonových pilot sloužících ke hlubinnému založení jednotlivých domů. Pilotovací soupravy začaly pod bytovým domem Růže, pak pokračovaly bytovým domem Fialka a následně bytovým domem Konvalinka. Po provedení pilotáže již nic nebránilo výstavbě samotné a položením základové desky u všech bytových domů.

Na základové desky navazují monolitické stěny a sloupy jejichž stavba je završena vylitím stropní desky jednotlivých podlaží. Současně s výstavbou stropních desek se montují prefabrikované balkónové desky. „V současnosti je stavba ve druhém nadzemním podlaží domu Růže, v prvním nadzemním podlaží bytového domu Konvalinka a v suterénu domu Fialka“ dodává Karel Týc.

Paralelně se stavbou jednotlivých domů probíhá také výstavba infrastruktury ležící pod budoucí páteřní komunikací. Jedná se přesněji o splaškové a dešťové kanalizace a vodovody. S dokončením monolitických konstrukcí počítá developer na přelomu roku 2011 a 2012. Poté budou následovat ostatní stavební profese.

Pro bližší informace navštivte: www.cakovickypark.cz.
 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]