Zpět 1 fotografie

Novým ředitelem KONSTRUKCE Media je Ing. Michal Sirovátka

Michal Sirovátka (nar. 1982) se stal od 1. května 2011 výkonným ředitelem společnosti KONSTRUKCE Media, s.r.o.

Publikováno: 29.07.2011
Rubrika:
Autor: (red)

Od roku 2003 postupně působil na analytických, marketingových a obchodních pozicích ve významných českých i zahraničních firmách. Jmenujme například společnost E-MERIT s.r.o., ČSOB a.s. či M. C. TRITON spol. s.r.o. V rámci společnosti M. C. TRITON spol. s.r.o. byl odpovědný za obchodní zastoupení společnosti v Rakousku (Vídeň). Zde se specializoval na projekty, kde je cílem další rozvoj firmy (nové strategie, rozvoj obchodu, rozvoj práce s lidmi, rozvoj kvality procesů). Pod jeho kompetenci spadaly rovněž podniky, které směřují k nastavení procesů ve firmě v souladu s požadavky norem ISO 9000. Zabýval se audity firem nebo dílčích oblastí (obchod, výroba, podpůrné procesy, lidské zdroje, finance) s cílem odhalit prostor pro zvýšení efektivnosti. Řešil projekty směřující k nastavení procesního řízení nebo změny organizační struktury s cílem zefektivnit fungování firmy. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze (FPH), inženýrské studium s hlavní specializací Podniková ekonomika a management a s vedlejší specializací Malé a střední podniky v tržním prostředí.

Společnost KONSTRUKCE Media, s.r.o., se specializuje na vydávání odborných časopisů – SILNICE ŽELEZNICE a KONSTRUKCE. Rovněž provozuje odborné webové portály: www.konstrukce-media.cz, www.silnice-zeleznice.cz, www.konstrukce.cz, www.obcanskavystavba.cz, www.vodohospodarske-stavby.cz a www.clean-smart-technologies.com. Také se věnuje pořádání odborných konferencí v oboru pozemního a dopravního stavitelství. Jedná se o odborné akce: Konstrukce, Hluk, Doprava v klidu a Vysokorychlostní železnice.
 

 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]