Zpět 1 fotografie

Nové funkce systému Synco living společnosti Siemens – odečet údajů o spotřebě energií a vody

Společnost Siemens vybavila systém Synco living pro automatizaci domácnosti novými funkcemi. K dispozici jsou dvě nové „bytové centrály“ s typovým označením QAX903 a QAX913, které kromě inteligentního řízení soustav vytápění, větrání a klimatizace, resp. ovládání osvětlení, rolet a žaluzií nyní navíc umožňují odečítat údaje o spotřebě energií a vody. Se systémem Synco living tak lze snížit spotřebu energie v bytech a rodinných domech až o 30 %, aniž by byl ovlivněn komfort domácího prostředí.

Publikováno: 29.07.2011
Rubrika:
Autor: (red)

Funkce dálkového odečtu údajů o spotřebě energií a vody v bytě je užitečná zejména pro vlastníky a správce nájemních bytů a správce bytových domů. Nové centrální jednotky QAX903 a QAX913 systému Synco living, které se na českém trhu objeví v první polovině letošního roku, shromažďují údaje o spotřebě tepla k vytápění i klimatizaci a spotřebě teplé a studené vody, plynu a elektrické energie. Centrální jednotky data získávají z měřičů s komunikací M-bus nebo pulzním výstupem. Správci domů tedy mohou údaje o spotřebě médií a energií v bytě snadno sledovat a přenášet prostřednictvím internetu k následnému zpracování, a to při nepatrných dodatečných nákladech. Vzhledem k tomu, že již není nutné obcházet byty a zjišťovat aktuální údaje měřidel na místě spotřeby, lze rychleji zpracovávat a posílat jak pravidelná, tak mimořádná vyúčtování (např. při změně nájemníka).

Větší pohodlí, menší spotřeba energií
Nové centrální jednotky se od sebe liší rozsahem svých funkcí. Pro aplikace, kde se požaduje pouze řízení soustav vytápění, větrání a klimatizace a odečet údajů o spotřebě, nabízí společnost Siemens cenově výhodnou jednotku QAX903. Centrála QAX913 nabízí navíc doplňkové funkce v oblasti bezpečnosti a zvýšení komfortu spojené s použitím spínačů detekujících otevření dveří a oken, detektorů kouře a detektorů zaplavení (při havárii vodovodního potrubí). Pomocí centrály QAX913 mohou uživatelé také snadno ovládat žaluzie a automaticky řídit osvětlení (např. volba předem naprogramovaných světelných scén), simulovat přítomnost osob v bytě a případně aktivovat funkci náhlého šokového rozsvícení.

Systém Synco living pomáhá díky přesnému řízení teploty v jednotlivých místnostech podle aktuálních požadavků a dalším funkcím šetřícím energii (individuálně nastavitelné časové programy a žádané teploty v jednotlivých místnostech, tzv. funkce nepřítomnosti apod.) snížit spotřebu energie až o 30 % bez negativního vlivu na komfort domácího prostředí. Systém tedy splňuje požadavky na účinnost v kategorii A pro obytné budovy podle normy EN 15232.

Centrální jednotky komunikují s periferními přístroji systému bezdrátově prostřednictvím standardu KNX RF a většina těchto přístrojů je napájena z baterií – k instalaci veškerého zařízení je tedy potřeba minimum kabeláže. Systém Synco living tak lze snadno rozšiřovat a jednoduše přizpůsobovat měnícím se potřebám.

Systém Synco living je součástí tzv. Environmental Portfolio společnosti Siemens, která v hospodářském roce 2009/2010 dosáhla v této části svého sortimentu celkového obratu asi 28 miliard EUR, a stala se tak největším světovým dodavatelem techniky šetrné k životnímu prostředí. Produkty a systémy značky Siemens umožnily v uvedeném období snížit vyprodukované množství CO2 o 270 milionů tun. Jde o stejné množství CO2, které za rok dohromady vyprodukují Hongkong, Londýn, New York, Tokio, Dillí a Singapur.
 

 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]