Zpět

Nadační fond společnosti CEMEX podpořil první projekty

Společnost CEMEX, výrobce betonu a souvisejících stavebních materiálů si uvědomuje své zásahy do přírody, ale také svou úlohu dodavatele pro stavebnictví. Proto se snaží využívat přírodní zdroje co nejšetrněji a zároveň podporovat projekty, které pomáhají okolí provozoven. Prostřednictvím nadačního fondu se jí to úspěšně daří.

Publikováno: 29.07.2011
Rubrika:
Autor: (red)

V rámci nadačního fondu může CEMEX poskytnout granty na rozvoj vzdělání, výzkum a vývoj, ochranu životního prostředí, rozvoj bydlení, infrastruktury nebo podpořit projekty v oblastech sportu a kultury.

První kolo přijímání žádostí o grant proběhlo v jarních měsících. Z velkého množství žádostí doporučila Správní rada udělení nadačních příspěvků celkem deseti projektům, které se zaměřují jak na kulturní a sportovní aktivity daného regionu, tak i na pomoc zdravotně handicapovaným spoluobčanům. Jedná se o projekt na pomoc a podporu lidem postiženým roztroušenou sklerózou sdružení Roska, uspořádání II. ročníku Silesian bluegrass festivalu příspěvkové organizace Osvětová beseda v Dolní Lutyni, otevřený seriál závodů na kolečkových bruslích pro děti, dospělé a rodinu v Otrokovicích, sbor dobrovolných hasičů Bílkovice nebo podpora Klecanské veteran rallye.

„Věříme, že poskytnutá podpora nadačního fondu přispěje dobré věci a zároveň bude dokladem společenské zodpovědnosti CEMEXu i jeho snahy o zajištění trvalého rozvoje společnosti,“ říká David Groh, ředitel strategického plánování.

Všechny informace o nadačním fondu najdete na internetových stránkách www.budujemebudoucnost.cz.
 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]