Zpět 2 fotografie

Na krabatění meziskelní fólie zapomeňte

Plánujete zlepšit tepelně-izolační vlastnosti zasklení vašich oken dvojsklem s meziskelní fólií? Možná vás ale při rozhodování, zda stávající zasklení vyměnit, znejišťuje obava, že fólie časem mezi skly zkrabatí. Takové starosti ale můžete pustit z hlavy, protože tuto pověst získala tepelná fólie zcela neprávem.

Publikováno: 29.07.2011
Rubrika:
Autor: (red)

Krabacení totiž v žádném případě není vlastností meziskelní fólie, natož tím, co by vás mělo od této nejmodernější izolační technologie odradit. Tvarový defekt hrozí pouze v případě, že se dvojsklo s fólií nazývanou Heat Mirror při přesklení špatně zasklí, což se může stát při neodborné montáži. „Znamená to, že dojde ke špatnému podložení skleněných tabulí, které váží 30 – 50 kg. Ty se po svém povrchu mohou s odstupem času posunout, třeba pouze o jediný milimetr. Fólie se pak touto změnou napne a právě to zapříčiní její zkrabacení, protože není plastická,“ uvádí na pravou míru Ing. Jiří Dobrovolný, odborník ze společnosti Izolační skla, a.s. Za chybu tedy může montážník, nikoliv chyba ve vlastnosti samotné fólie Heat Mirror, jejíž životnost v meziskelním prostoru je testována na 30 a více let. Naše rada zní proto jasně, pro přesklení izolačního skla s meziskelní tepelnou fólií si vyberte autorizovanou montážní firmu, která takovým starostem předejde. Kvalitní zasklení pak bude fungovat po dlouhá léta přesně tak, jak má.

 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]