Zpět 3 fotografie

Známe nejkrásnější a nejkvalitnější fasády Moravskoslezského kraje za rok 2009!

Již osmý ročník prestižní soutěže o nejkvalitnější a nejkrásnější fasádu Moravskoslezského kraje má své vítěze!

Publikováno: 29.07.2010
Rubrika:
Autor: (red)

V kategorii správních a průmyslových objektů si prvenství doslova vybojovala Radnice Úřadu městského obvodu Ostrava – Jih, a to konkrétně rekonstruovaná fasáda části budovy A, jejíž architektonického ztvárnění se ujal za generálního projektanta architekt Vítězslav Dvorský, autorkou studie je Dagmar Fúsová a projekt zpracovala projekční kanceláří DaF – PROJEKT s.r.o. Realizátorem celé akce byla společnost Zlínstav.

V kategorii bytových domů zvítězil řadový dům v historickém centru města v ulici Šmeralova, jehož historická fasáda byla rekonstruována tradiční technologií vápenocementové malty a odlévání štuků. Klempířské prvky jsou vyrobeny dle dobových fotografií ze zinkotitanového plechu. Architektem je Ing. Martin Jiřík, investorem společnost Realitní a obchodní a realizátorem firma EKOFAS. V kategorie panelových domů si prvenství vybojovala čevenošedomodrá fasáda domu v Ostravě – Porubě (ul. Slavíkova), jejímž architektem je Ing. Radek Pavlík, realizátorem společnost Therm a investorem Společenství domu. A pomyslné zlato v kategorii rodinných domů si odnáší Ing. Lukáš Velart z Hostašovic. V poslední oceněné kategorii energeticky úsporného objektu, v níž v loňském roce neuspěla žádná fasáda, získal cenu za první místo ostravský rodinný dům v ulici K Jezeru. Architektonického ztvárnění vítězné fasády se ujal Ing. Josef Březina a realizátorem byla firma Therm.

„Soutěž o nejlepší fasádu roku vnímám jako možnost poukázat na prostředí, ve kterém každý z nás žije. Jsme obklopeni nejrůznějšími stavbami a jejich fasády mohou krášlit, nebo také hyzdit náš svět. A o to v této soutěži jde. Ocenit nápaditost a snahu zlepšit naše životní prostředí, dát našim městům a obcím lepší vzhled,“ konstatoval hejtman Moravskoslezského kraje Jaroslav Palas, který v ostravském klubu Parník, kde se slavnostní vyhlášení soutěže konalo, předal osobně všem vítězům ceny.

Osmičlenná porota, v čele s předsedou Ing. arch. Janem Zelinkou, která vybírala vítěze z více než 60 objektů přihlášených do pěti kategorií – Rodinné domy, Panelové domy, Bytové domy, Správní a průmyslové objekty a Energeticky úsporné projekty, nominovala počátkem března do finále celkem 15 objektů. Dnes si však ocenění odneslo jen pět z nich… „Při nominacích i při výběru samotných vítězů jsme kladli důraz především na kvalitu použité technologie a materiálů a také na práci a tvůrčí invenci architekta,“ vysvětluje Ing. arch. Jan Zelinka, předseda odborné komise soutěže Fasáda Moravskoslezského kraje,“ dodává předseda komise této prestižní soutěže, jejímž cílem je profesionálně vybrat, ohodnotit a ocenit dobře odvedenou práci na realizaci fasády objektu a zároveň vnést do povědomí široké veřejnosti představu o kvalitní realizaci fasády domu.

Osmý ročník soutěže Fasáda Moravskoslezského kraje byl vyhlášen 15. prosince loňského roku a přihlášky mohli architekti, projektanti, dodavatelé stavebních materiálů, realizátoři, případně soukromí investoři podávat až do 5. února. Důležitou podmínkou pro přihlášení je umístění stavby v rámci Moravskoslezského kraje a dokončení fasády v roce 2009. Zároveň se nesmí jednat o novostavbu, pouze o rekonstrukci fasády. Více informací mohou zájemci zjistit na www.fasadakraje.cz.

Vítězné fasády za rok 2009:
Rodinné domy
A5 Hostašovice
Architekt: neurčeno
Investor: Ing. Lukáš Velart
Realizátor: neurčeno

Panelové domy
B20 Slavíkova, Ostrava
Architekt: Ing. Radek Pavlík
Investor: Společenství domu č. 1759
Realizátor: Therm spol. s r.o.

Bytové domy
C7 Dr. Šmerala, Ostrava
Architekt: Ing. Martin Jiřík
Investor: Realitní a obchodní a.s., Dr. Šmerala 1270/11, Moravská Ostrava
Realizátor: EKOFAS spol. s r.o.

Správní a průmyslové objekty
D8 Radnice, Ostrava Jih
Architekt: ing. arch. Dvorský Vítězslav – generální projektant
pí Dagmar Fúsová – autorka studie
Projekt zpracovaný projekční kanceláří DaF – PROJEKT s.r.o.
Investor: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih
Realizátor: Zlínstav a.s.

Energeticky úsporný projekt
A6 K Jezeru, Ostrava
Architekt: Ing. Josef Březina
Investor: Ing. Miroslav Stark
Realizátor: Therm spol. s r.o.

 

 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]