Zpět 3 fotografie

Ytong nabízí praktickou pomoc při navrhování nízkoenergetických domů – novou příručku Tepelná technika

Výrobce pórobetonu Ytong, společnost Xella CZ, vydal v červnu unikátní příručku s názvem Tepelná technika. Tato publikace poslouží jako praktický rádce při projektování a stavbě energeticky úsporných, nízkoenergetických a pasivních rodinných domů. Téměř stostránková příručka je mimořádná nejen díky svému rozsahu a přehlednému zpracování, ale hlavně tím, že přináší výpočty reálných rodinných domů v různých energetických standardech. Do výpočtů jsou zahrnuty nejen konstrukce z materiálů Ytong, ale i ostatní obvodové konstrukce. Díky tomu je nová brožura Tepelná technika dosud nejsouhrnnějším dostupným pomocníkem při navrhování energeticky efektivních domů, přitom je srozumitelná široké odborné veřejnosti i poučeným laikům.

Publikováno: 29.07.2010
Rubrika:
Autor: (red)

Ucelená, přitom přehledná a praktická
Současný trend energeticky úsporného stavění je neúprosný. Investoři čím dál častěji vyžadují od projektantů domy, které svým energetickým standardem výrazně překročí předepsané normy. „Z naší zkušenosti však víme, že ne všichni projektanti mají dostatečnou zkušenost s navrhováním nízkoenergetických domů. Legislativa a normy se v této oblasti také poměrně rychle mění a není jednoduché se v nich vyznat. Proto jsme se rozhodli vydat praktickou příručku, která by oblast nízkoenergetického stavění zpřístupnila nejširšímu okruhu projektantů,“ popisuje hlavní přínos publikace marketingová vedoucí Xella CZ Ivana Havlíčková. Podle jejích slov ale příručka poslouží i poučenému stavebníkovi rodinného domu, kterému pomůže kvalifikovaně vybírat obvodové konstrukce pro rodinný dům. „Investoři rodinných domů se často zajímají i o velmi odborné informace. Proto jsme se pokusili vydat příručku, která přinese zcela nové kvalifikované informace, ale přitom nebude jednou z mnoha nepřehledných publikací, ve kterých se vyznají pouze opravdoví specialisté,“ dodává Havlíčková.

Různé domy v několika standardech
Příručka je rozdělena do pěti kapitol. Po nezbytné úvodní části, přichází přehled základních tepelně technických výpočtů a veličin. Kapitola podrobně popisuje různé varianty konstrukcí Ytong pro obvodové stěny a masivní střechy, včetně jejich zatřídění pro energeticky úsporné, nízkoenergetické a pasivní domy a prověřuje jejich parametry dle hlavních požadavků normy ČSN 73 0540. Následuje přehledný výčet legislativních požadavků z oblasti tepelné techniky, energetické bilance a poté stěžejní část věnovaná výpočtům energetické náročnosti rodinných domů. V této části najdou čtenáři na příkladu dvou dokončených rodinných domů s odlišnou architekturou podrobné výpočty energetické náročnosti, včetně energetického štítku a průkazu. Oba vzorové domy jsou spočteny ve třech odlišných energetických standardech a výpočty jsou navzájem porovnány. Velkým přínosem pro čtenáře je právě vzájemné porovnání výsledků, ze kterého je zjevné, jaký vliv na energetické zatřídění domu mají parametry jednotlivých obvodových konstrukcí (nejen stěny, ale také okna, podlahy, střechy atd.) i tvar a architektura stavby. „Porovnáním výsledků projektant získá jasnou představu o tom, jaké obvodové konstrukce použít, aby navrhovaný dům splnil investorem požadovanou kategorii štítku, potažmo průkazu. A to i s ohledem na tvar budovy, který energetickou bilanci domu ovlivňuje mnohem víc, než si řada projektantů dokáže představit. Pokud podle těchto poznatků navrhnete rodinný dům, neměl by vás poté výsledek výpočtu energetické náročnosti překvapit,“ dodává Marek Dudák, hlavní autor publikace. Na závěr autoři předkládají soubor nových detailů pro jednoplášťové konstrukce Ytong Lambda a Ytong Theta s podrobným tepelně technickým posouzením.

Návod pro Zelenou úsporám
Vzorové výpočty v příručce jsou zpracovány podle TNI 73 0329, která stanovuje okrajové podmínky pro výpočty nízkoenergetických a pasivních rodinných domů. Na použití této poměrně nové normy je mimo jiné navázán také dotační titul Zelená úsporám, z kterého je možné čerpat dotace na novostavby pasivních domů. Posouzení jednoho pasivního domu tímto způsobem najdou čtenáři v druhé polovině příručky.

Brožuru Tepelná technika si zájemci mohou bezplatně objednat na www.ytong.cz!