Zpět 5 fotografií

Výstava SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE 2010

Ve dnech od 8. do 12. března 2010 proběhla ve výstavní síni Mánes v Praze specializovaná výběrová výstava svítidel, designu a příslušenství Světlo v architektuře 2010. Výstava byla určena především odborné veřejnosti a v průběhu pěti dnů na ni přišlo 1 570 návštěvníků a 40 akreditovaných novinářů.

Publikováno: 29.07.2010
Rubrika:
Autor: (red)

Světla v architektuře se zúčastnilo celkem 49 vystavovatelů – 34 z oboru svítidel a osvětlení, 5 vysokých a odborných škol a 10 společností zabývajících se designem nábytku a vybavením interiérů.

V rámci výstavy proběhly také přednášky českých a zahraničních odborníků: anglického zástupce společnosti Pulsar, Jona Pettse, kterého k účasti pozvala společnost Osvětlovací technika Vít Pavlů, za společnost Osram se představil Ing. Martin Petrušek. Společnosti Erco lighting uspořádala blok odborných přednášek s názvem Licht ist Emotion, jehož hostem byl významný německý designér Dipl. Ing. arch. Reinharda Veddera. Dále proběhly přednášky německého designéra Bernharda Desseckera, pořádaná společností Artemide Showroom Praha o práci designéra Ingo Maurera a přednáška německého specialisty Andrease Schneidera s názvem EnOcean zelená technologie pro šetrné budovy, pořádaná společnostmi WMOCEAN s.r.o. a WAGO s.r.o. ve spolupráci s EnOcean GmbH.

Hlavní mediální partner výstavy, časopis Světlo, jmenoval odbornou komisi ve složení: prof. Ing. Jiří Habel, DrSc., Václav Zeman (odborný učitel), Ing. arch. Luboš Sekal, ak. soch. Karel Novotný (design svítidel), ak. arch. Jiří Kočandrle, Ing. Jiří Novotný, která na výstavě udělila následující ceny:

  1. místo získalo svítidlo AERO II HYBRID společnosti ZUMTOBEL (Komise oceňuje, že svítidlo poskytuje kvalitní osvětlení pracovní plochy a celkové prosvětlení prostoru přispívajícího k dosažení zrakové pohody.
    Přímou složku světelného toku zajišťují dvě skupiny bočně umístěných světelných diod, jejichž záření se rozptyluje mikroprizmatickým krytem. Nepřímou složku vytváří tok lineárních zářivek, které jsou samostatně řízeny zvláštním elektronickým systémem. Chladicí soustava světelných diod je opticky přiznána a organicky začleněna do celkového konstrukčního řešení svítidla.)
  2. místo obdržela společnost PHILIPS za LED svítidla pro osvětlení architektur. (Hodnotitelskou komisi zaujalo použití různých typů svítidel se světelnými diodami určených zejména pro exteriérové osvětlení architektury. Jednotlivá svítidla tvoří ucelený systém, jejž lze mnohostranně využít. Příkladná je vysoká úroveň prezentace systému na minimální výstavní ploše.)
  3. místo získalo svítidlo DRACO společnosti OSMONT. (Hodnotitelská komise oceňuje využití tradičního materiálu a jeho optických vlastností při elementárním dotažení tvaru svítidla. Vysoce univerzální, jednoduchý a účelný design dovoluje svítidlo použít v rozličných prostorech.)

Dále byla udělena dvě zvláštní ocenění: Zvláštní ocenění expozici Posviť. (Expozice studentských prací vhodně doplňuje a osvěžuje svou invenčností celkový rámec výstavy.) a zvláštní ocenění expozici DELTA LIGHT CZECH pro své nápadité minimalistické řešení – v tmavém prostoru, které poskytuje velmi dobrou představu o rozložení světelného toku instalovaných svítidel.

Mediálním partnerem akce se kromě jiných stal také odborný portál Občanská výstavba.
 

 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]