Zpět

Stavební spořitelna Wüstenrot vyřizuje úvěry stále zdarma

Stavební spořitelna Wüstenrot poskytuje překlenovací úvěry i nadále zdarma. Klienti, kteří si podají žádost o překlenovací úvěr do konce srpna, tak při jeho vyřízení ušetří tisíce korun. Zdarma vyřídí Wüstenrot úvěr i těm klientům, kteří si v této době požádají o příslib úvěru.

Publikováno: 29.07.2010
Rubrika:
Autor: (red)

Bezplatné vyřízení se týká i úvěru DRUŽSTEVNÍ BYT, který je určen klientům, kteří nemají možnost zajistit úvěr zástavním právem k nemovitosti. Tento úvěr je možno čerpat až do výše 2 milionů korun a lze jej použít nejen na pořízení družstevního bydlení, ale i na koupi bytu, příp. rodinného domku v rámci privatizace obecních a státních bytů. Podmínkou jeho poskytnutí je rok spoření a naspoření, příp. vložení 10 % cílové částky. Jeho výjimečné podmínky byly v letošním roce již podruhé oceněny v soutěži Zlatá koruna.

[carousel-horizontal-posts-content-slider]