Zpět 1 fotografie

Spoření Wüstenrot pro děti zdarma

Od března upravila stavební spořitelna Wüstenrot spoření pro děti a mládež do 18 let Kamarád. Nový WÜSTENROT Kamarád+ se uzavírá na částku 300 000 korun a je zdarma. Úspora na úhradě za uzavření smlouvy činí 3000 korun.

Publikováno: 29.07.2010
Rubrika:
Autor: (red)

Uzavření smlouvy bez poplatku není jedinou výhodou tohoto produktu. Wüstenrot úročí úspory nejvyšší úrokovou sazbou na trhu 2,2 % p.a. Spolu se státní podporou až 3000 korun ročně tak Wüstenrot nabízí u šestiletého spoření nejvyšší průměrné zhodnocení vkladů až 7,1 % ročně.

Vyšší cílová částka umožňuje rodičům déle a více dětem spořit, o což je velký zájem. Současně však tato částka představuje solidní základ pro financování bydlení.
Jako u každého jiného stavebního spoření jsou vklady ze zákona pojištěny a výnosy – připsané úroky a státní podpora – nepodléhají dani z příjmu.

Stavební spořitelna Wüstenrot neúčtuje klientovi úhradu za uzavření smlouvy, pokud na účet stavebního spoření pravidelnými měsíčními úložkami do 4 měsíců od uzavření smlouvy uspoří 3000 korun. Tuto částku je možné vložit i jednorázově. Zvýhodněné spoření Kamarád+ lze uzavřít do 30. června t.r.

Několik příkladů spoření na 6 let:

Měsíční úložka Vklady Celkový výnos Celkové úspory
1 000 72 000 17 100 89 100
1 500 108 000 25 500 133 500
1 700 122 400 27 150 149 550
2 000 144 000 28 600 172 600

Údaje v tabulce jsou v Kč a jsou orientační – dle konkrétních podmínek.

 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]