Zpět 3 fotografie

Soutěž „O nejlepší projekt“ s Wienerbergerem uzavřela školní kola s 80 pracemi a jde do finále

Hned první ročník soutěže "O nejlepší projekt", který připravila společnost Wienerberger pro studenty třetích a čtvrtých ročníků středních průmyslových škol stavebních, se setkal s velkým zájmem. Místních kol, při nichž byli hodnoceni soutěžící za každou školu samostatně, se zúčastnilo 11 škol a hodnotitelé posuzovali celkem 80 prací.

Publikováno: 29.07.2010
Rubrika:
Autor: (red)

Studenti ze 3. ročníků měli za úkol navrhnout projekt rodinného domu, čtvrťáci občanskou stavbu. Zadání práce a její rozsah vycházel z pravidelných ročníkových prací na základě zvyklostí škol, které bývají zaměřeny právě na tyto typy výstavby. Z celkového počtu 80 prací přitom se 48 návrhy převažovaly projekty rodinných domů, v nichž soutěžili studenti třetích ročníků.

Hodnotitelé oceňovali preciznost, správnost řešení i originalitu
Soutěžní práce musely obsahovat půdorysy jednotlivých podlaží (přízemí, podkroví) a kladecí výkres stropu, dále řez budovou, pohledy a detaily. Další podmínkou bylo v maximální možné míře použití výrobků POROTHERM včetně typových detailů a konstrukčních řešení.

Hodnotitelé, kteří vybírali vždy tři vítěze v každé kategorii a za každou školu, přitom oceňovali jak správnost řešení, tak originalitu a profesní úroveň jednotlivých návrhů.
Finanční odměnu obdrželi jak autoři oceněných studentských prací, tak vyučující, kteří vítězné práce vedli, tak i zúčastněné školy.

Druhé kolo vybere ty nejlepší
Ve druhém kole, které proběhne na podzim, se společně utkají již jen vítězné projekty ze všech škol. Z nich vybere odborná porota složená ze zástupců společnosti Wienerberger a mediálních partnerů tři nejlepší projekty za každou kategorii. Členem hodnotící komise bude i doc. Ing. František Kulhánek, CSc., z Katedry konstrukcí pozemních staveb ČVUT Praha. Vítězové i jejich školy se opět mohou těšit na finanční ocenění.

Více informací o podmínkách soutěže naleznete na www.porotherm.cz/soutez_skoly.
 

 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]