Zpět

Současné trendy ve stavebnictví

Dnešní požadavky na stavebnictví – jak na tepelnou úsporu či ekologičnost staveb – jsou někdy retrospektivou dřívějších technologií.

Publikováno: 29.07.2010
Rubrika:
Autor: (red)

Jen namátkou – hliněné domy se stavěly již před více než 3000 lety a dodnes touto „technologií“ stavějí některé „přírodní“ kmeny. Ke stavbám ze dřeva, hlíny, slámy se dnes ale přidávají i stavby, v jejichž částech se objevují recyklované plasty či jiné, upravené nebo recyklované, přírodní i umělé materiály. V současnosti se projektují stavby například v kombinaci dřeva a slaměných bloků nebo hliněných nepálených bloků. Kombinací moderních a přírod-ních materiálů je ale třeba i užití cemento-třískových desek. Nesmíme zapomenout ani na bydlení chráněné zemí. Všechny výše uvedené pojmy se skrývají pod souhrnným názvem Green Building.

Green Building není jen návrat k přírodě
Tzv. „zelené stavebnictví“ má za cíl nejen návrat k přírodním materiálům, ale především využití principů trvale udržitelného rozvoje v běžném životě. Cílem pak je zvýšení životní úrovně bez rostoucí spotřeby energie, pitné vody a dalších přírodních zdrojů. Mezi základní vlastnosti těchto budov patří nejen dobré tepelně izolační vlastnosti, rychlá výstavba a slučitelnost s okolním prostředím, ale především další ekologická rozložitelnost použitých materiálů po skončení životního cyklu stavby.

Nejen stavba, ale i interiér
Souběžně se stavbou domu řeší projektanti i stavební firmy zároveň i dodávku vnitřního vybavení těchto budov. Cílem je jejich posun ke statutu energeticky pasivních staveb. Toho se dá dosáhnout například kombinací s novými systémy vytápění a větrání. S tím souvisí rekuperace – samoregulující systém přísunu čerstvého vzduchu z venku, bez větrání a tedy úniku tepla. Díky ní je vzduch mnohem čistší, bez alergenů, a další výho-dou je omezení hlučnosti a prašnosti. Dalším krokem „greenbuldingu“ je dosažení energetické soběstačnosti pomocí dalších technologií, například aplikací fotovoltaických, geotermálních či větrných zdrojů.

Ucelený pohled na problematiku
Právě tato témata budou – v jeden čas a na jednom místě – prezentována o jarním svátku stavebnictví v Brně: na komplexu Stavebních veletrhů Brno 2011. Jistě bude zajímavé být v tyto dny v samém centru dění evropského stavebnictví.

16. mezinárodní stavební veletrh IBF, 12. mezinárodní veletrh SHK, URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE a MOBITEX otevřou své brány návštěvníkům 12. a potrvají až do 16. dubna 2011.

Více informací naleznete na www.stavebniveletrhybrno.cz
 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]