Zpět

Slovenské stavebnictví se stále nedotklo dna

Stavební společnosti předpovídají pokračování poklesu slovenského stavebnictví i v roce 2010 a rovněž jejich sebedůvěra se dále snižuje. Stabilizace a návrat k růstu by mohly přijít v roce 2011, v tomto směru ale panuje značná nejistota. Zhoršování situace se rovněž projevuje v pokračujícím poklesu vytížení kapacit stavebních společností. Všechny dotázané společnosti uvádějí, že jsou omezeny ve svém růstu. Trápí je především byrokracie, nedostatek finančních prostředků a nedostatečná poptávka. Klíčovou prioritou na dalších 12 měsíců je pro ně zvýšení efektivity jejich fungování a optimalizace vlastního financování. Tyto závěry vyplývají z výsledků Kvartální analýzy stavu a vývoje slovenského stavebnictví 02/2010, kterou připravila společnost CEEC Research ve spolupráci se společnostmi KPMG Slovensko, Ipsos Tambor, Rigips a Phoenix-Zeppelin. Výzkum rovněž podporuje Zväz stavebných podnikateľov Slovenska a veletrh Coneco 2010.
 

Publikováno: 29.07.2010
Rubrika:
Autor: (red)

„Výsledky rozhovorů s představiteli slovenských stavebních společností naznačují, že rok 2010 bude náročný a pro slovenské stavebnictví do jisté míry i přelomový. Ze srovnání výsledků tohoto výzkumu na Slovensku s nejnovějšími závěry srovnatelného šetření v České republice vyplývá, že slovenské stavebnictví se aktuálně nachází v ranější fázi vývoje ekonomického cyklu oproti českému stavebnictví, nicméně situace zůstává vážná v obou zemích.“

Hlavní zjištění Kvartální analýzy stavu a vývoje slovenského stavebnictví 02/2010:
Pokles bude pokračovat, navíc panuje značná nejistota

 • Stavební společnosti předpovídají další pokles slovenského stavebnictví a to o 3,2 %. Pokles předpovídají i přes výrazný propad tohoto odvětví slovenské ekonomiky v roce 2009 (o 11,3 %)
 • Nejistota je vidět především ve firmách zabývajících se inženýrským stavitelstvím (až 16 % společností nedokáže vývoj v roce 2010 předpovědět – oproti 9 % respondentů v segmentu pozemního stavitelství). Pokles slovenského stavebnictví v roce 2010 očekává 51 % firem v segmentu inženýrského stavitelství, v oblasti pozemního stavitelství se jedná o 44 % respondentů.
 • Stabilizace a návrat k růstu by mohly přijít v roce 2011. Nicméně na otázku ohledně očekávaného vývoje stavebnictví v následujícím roce není schopno vůbec odpovědět až 21 % respondentů.

Pro rok 2010 předpovídají společnosti mírný pokles svých prodejů, avšak i zde panuje značná nejistota (což nebylo obvyklé u předchozích výzkumů v roce 2009, 2008 ani v 2007)

 • Prodeje by měly v roce 2010 velice mírně klesnout – v průměru o 0,3 %.
 • Respondenti jsou rozděleni na dvě velké skupiny. Celkem 43 % dotazovaných očekává mírný růst svých tržeb, naopak pokles předpovídá 41 % stavebních společností.
 • Až 16 % respondentů není schopno předpovědět vývoj svých prodejů v tomto roce.
 • Znatelně pesimističtější jsou společnosti z oblasti inženýrského stavitelství, pokles tržeb očekává 55 % dotázaných (navíc dalších 11 % představitelů v tomto segmentu nedokáže vývoj svých prodejů vůbec předpovídat). V pozemním stavitelství je situace poněkud optimističtější, 37 % firem predikuje snížení svých prodejů (17 % respondentů nedokáže předpovědět).

Sebedůvěra stavebních společností dále slábne

 • Oproti výsledkům z března 2009 (84 % respondentů předpovídalo zlepšení své pozice pro rok 2009) došlo ke znatelnému poklesu podílu společností, které předpokládají, že se jim povede lépe než jejich konkurenci v roce 2010 (aktuálně pouze 53 % firem).
 • Ohledně vývoje svého tržního podílu jsou nejméně optimistické stavební společnosti zabývající se inženýrským stavitelstvím (pouze 39 % očekává zlepšení, v pozemním stavitelství činí tento ukazatel 58 %).
 • 24 % všech respondentů nebylo schopno předpovědět vývoj svého tržního podílu pro rok 2011.

Vytížení kapacit pokračuje v poklesu

 • Vytížení kapacit stavebních společností zaznamenalo další pokles, aktuální průměrná vytíženost je pouze 65% (v roce 2009 se jednalo o 78 %, v roce 2008 to bylo 92 %).
 • Ve firmách zabývajících se pozemním stavitelstvím je průměrné vytížení kapacit 64 %, segment inženýrského stavitelství uvádí 69 %.
 • Nejnižší vytížení uvádějí společnosti zaměřující se na pozemní stavitelství, z nichž zejména ty nejslabší mohou mít vážné problémy s přežitím.
 • Pokles vytížení kapacit se odvíjí především od znatelného snížení množství realizovaných zakázek.
 • 43 % stavebních společností uvádí, že má méně zakázek než před rokem. Pouze 12 % respondentů uvádí, že má nyní zakázek více.
 • 63 % všech firem uvádí, že neplánuje měnit své způsoby získávání zakázek. Naopak 37 % bude své způsoby měnit.
 • Nejméně společností plánujících změnit své způsoby získávání zakázek (28 %) je mezi firmami zabývajícími se inženýrským stavitelstvím.

Všichni respondenti uvádějí, že jsou omezeni ve svém růstu

 • Aktuálně všichni dotázaní uvádějí, že jsou limitováni ve svém růstu (89 % v 2009).
 • Klíčové problémy jsou byrokracie, financování a nedostatečná poptávka.
 • Nejméně firmy omezuje vliv počasí, vysoké náklady na materiál a nedostatek zkušené pracovní síly.

Klíčová priorita pro dalších 12 měsíců: zvýšení efektivity vlastního fungování

 • Klíčovou oblastí je pro dotázané společnosti zvýšení efektivity jejich fungování (tuto prioritu uvádí 99 % firem), optimalizace financování (vlastní kapitál vs. cizí zdroje – potvrzuje 89 % respondentů) a optimalizace nákupních procesů (86 % firem).
 • Nejmenší prioritu získala daňová problematika, akvizice jiné společnosti a IT infrastruktura.

Kvartální analýza stavu a vývoje slovenského stavebnictví 02/2010 je založena na telefonických strukturovaných rozhovorech s vybraným vzorkem 70 stavebních společností podnikajících v tomto oboru na Slovensku. Rozhovory proběhly na začátku února 2010.

Kromě standardní analýzy celého vzorku dotázaných stavebních společností tento výzkum rovněž nabízí detailní informace o postojích dvou hlavních segmentů slovenského stavebnictví (podle stavebního zaměření těchto firem) a to s rozdělením na společnosti zabývající se pozemním nebo inženýrským stavitelstvím.

Další publikací společnosti CEEC Research na téma slovenské stavebnictví bude Kvalitativní studie slovenského stavebnictví 2010, která vyjde na konci května 2010. Zmíněná studie s nejčerstvějšími informacemi bude k dipozici opět bezplatně na www.CEEConstruction.EU.

„Hlavním cílem všech zpracovaných studií CEEC Research je poskytnout především využitelné a plně srovnatelné analýzy stavebnictví zemí střední a východní Evropy. Tyto analýzy pomáhají firmám v jejich růstu a získávání nových zakázek a také jim umožňují lépe přizpůsobit své strategie aktuální situaci na daném trhu. Svým širokým rozsahem a počtem uživatelů je tento výzkum největším v celém regionu střední a východní Evropy,“ říká Jiří Vacek, ředitel společnosti CEEC Research.

CEEC Research již pátým rokem ve spolupráci s generálním partnerem – společností KPMG Česká republika a také společností Ipsos Tambor analyzuje v sérii kvalitativních výzkumů situaci ve stavebnictví v zemích střední a východní Evropy. Kvartální analýza stavu a vývoje slovenského stavebnictví 02/2010 je druhou studií ročníku 2010.

Kvartální analýza stavu a vývoje slovenského stavebnictví 02/2010 je k dispozici zdarma ke stažení na internetových stránkách CEEC Research www.CEEConstruction.EU, kde je také možné získat více informací, případně je možné kontaktovat nás na kontakt@CEEConstruction.Eu.

[carousel-horizontal-posts-content-slider]