Zpět 2 fotografie

Rekonstrukce škol a školek v Ostravě skončily

Devatenáct škol a školek v městské části Ostrava-Poruba dnes září novotou. Od počátku letošního dubna do konce října prošly úpravami v rámci projektu, jehož cílem bylo zajistit jejich levnější energetický provoz. Investorem akce byla radnice Poruby, která prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí využila finance z EU . Na zakázce se podíleli pracovníci severomoravského oblastního zastoupení divize 1.

Publikováno: 29.07.2010
Rubrika:
Autor: (red)

Zatímco devět objektů se postupně měnilo pod rukama pracovníků akciové společnosti HOCHTIEF CZ, desítka škol a školek teď díky novým fasádám „prokoukla“ pod taktovkou týmu vedeného Ing. Martinem Zarembou z divize 1. Projekt zahrnoval zateplení fasád, střech, vyzdívání meziokenních pilířků, klempířských prvků či dodávku nových oken, vstupních dveří, prosklených stěn a vnitřních parapetů včetně podpůrných konstrukcí (foto č. 1 – škola Bulharská, foto č. 2 – škola Hrdličky).

Vzhledem k tomu, že práce zasahovaly i do školního roku, tedy do plného provozu, nebylo často jednoduché skloubit požadavky škol s potřebami stavbařů. „V případě mateřských škol to bylo těžší než u škol základních, protože z kapacitních důvodů byl přesun dětí mnohem složitější. U mateřinek se totiž jednalo o jeden objekt, u těch základních až o sedm,“ vzpomíná Ing. Zaremba.

Kromě toho stavbu ztěžovalo počasí, které nedovolovalo pokračovat v pracích podle technologických postupů. Vyskytly se sice i další drobné problémy, především v řešení některých detailů, podle slov Ing. Zaremby však skoro nestály za řeč. Naopak za velmi příjemnou část zakázky považuje Ing. Zaremba počáteční období, kdy se detailně seznamoval s každým školským zařízením i jeho personálem: „Školy totiž měly svá specifika. Ať už se to týkalo jejich stavu před zahájením rekonstrukce nebo pohledu investora na plánované práce z hlediska organizace.“

I když to bylo v některých momentech jednodušší, v jiných naopak těžší, důležité je, že se Sdružení Ostrava- -Poruba (HOCHTIEF CZ + Metrostav) podařilo rekonstrukce včas dokončit. Díky tomu by se měly náklady na provoz všech 19 zařízení snížit asi o šest milionů korun ročně.

Martina Vampulová, foto: Martin Zaremba

 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]