Zpět

Publikace „Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům“ usnadní projektování

Publikace „Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům“ podstatně ulehčí práci technikům, projektantům i architektům. Brožura, kterou ve spolupráci s odborníky společností Wienerberger a Isover autorsky zpracoval Ing. Jiří Šála, CSc., přibližuje možnosti a konstrukční řešení těchto typů staveb a jejich provádění při výstavbě z POROTHERMU a usnadňuje jejich navrhování.

Publikováno: 29.07.2010
Rubrika:
Autor: (red)

Publikace s podtitulem „Příručka projektanta pro navrhování vnějších stěn“ reaguje svojí koncepcí a obsahem na stále rostoucí požadavek stavebníků po bydlení s minimálními nároky na energie. Vybraná a detailně rozpracovaná řešení jednotlivých vazeb konstrukcí přitom poskytují profesionálům ve stavební praxi výbornou pomůcku, která usnadní projektování. Spolu s tím jsou i zárukou správnosti uvedených řešení.

Přehledný soubor konstrukčních řešení z POROTHERMU
Publikace „Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům“ poskytuje detailní a přehledně uspořádaný soubor konstrukčních řešení domů stavěných právě v těchto energetických kategoriích. Všechny konkrétní návrhy jsou připraveny jak ve formě zdiva s tepelnou izolací, a to při využití cihel POROTHERM 24 Profi nebo POROTHERM 25 AKU, tak ve formě jednovrstvé masivní konstrukce z cihel POROTHERM 44 EKO+, která dokáže splnit požadavky na nízkoenergetické bydlení. V publikaci se odborníci seznámí nejen s tepelně-technickými vlastnostmi obou typů konstrukcí v jednotlivých detailech, ale také s problematikou zásad pro navrhování a provádění ETICS na zdivu z cihel POROTHERM.

Návrhy pro jednotlivé konstrukce
Titul na svých stránkách podrobně a velmi přehledně popisuje řešení jednotlivých vnějších a vodorovných konstrukcí. Odborníci se tu postupně seznámí s tématikou navrhování soklu u podsklepeného i nepodsklepeného domu a ztužujícího věnce mezi vytápěnými podlažími. Řešena je zde také problematika konzoly balkónu navazujícího na strop a napojení vnější stěny a štítové stěny na šikmou střechu. Spolu s tím se publikace věnuje i stavebně obtížným místům, jakými jsou například parapet, nadpraží oken a dveří a také jejich boční ostění. Uvádí též konstrukční možnosti v případě provedení nadpraží oken či dveří s venkovní roletou a venkovní žaluzií.

Publikace „Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům“ je k dispozici u technických poradců společnosti Wienerberger, o zaslání zdarma lze také požádat na centrále firmy na telefonním čísle: 844 111 123.
 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]