Zpět

První český certifikační systém SB Tool CZ

V rámci Konference certifikačních systémů, kterou včera pořádala Česká rada pro šetrné budovy, představil prof. Ing. Petr Hájek, CSc., proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost Fakulty stavební ČVUT, první český nástroj pro komplexní hodnocení kvality budov SB Tool CZ.

Publikováno: 29.07.2010
Rubrika:
Autor: (red)

„Na systému jsme pracovali šest let,“ říká profesor Hájek „nyní je dopracován pro běžné použití pro certifikaci.“

Nový certifikační systém vybírá kritéria relevantní pro Českou republiku, přizpůsobuje výpočty českým normám, je v souladu s národní legislativou a nastavuje "váhy" panelem expertů. Je také mezinárodně kompatibilní a v souladu s evropskými normami.

Komplexní hodnocení kvality budov SB Tool CZ bere v úvahu nejen environmentální aspekty (spotřeba energie a zdrojů, využití půdy, konstrukční materiály atd.), ale také sociálně-kulturní aspekty (uživatelský komfort, prostorová efektivita atd.) a aspekty ekonomické. Systém dokončí akreditaci v rámci mezinárodního systému SB na začátku července a bude připraven pro certifikaci rezidenčních budov. Koncem roku bude k dispozici pro administrativní budovy a začátkem příštího roku pro školy.

Česká rada pro šetrné budovy
Rada byla založena 15. září 2009. Jejím cílem je podnítit trh, vzdělávání a změny v legislativě k vytvoření prostředí pro kvalitní stavby, které jsou zároveň ekonomicky ziskové i šetrné k životnímu prostředí. Komplexní šetrnost budov zejména zahrnuje finanční úspory, rozumné využívání zdrojů (energií, vody, materiálu), ohledy na životní prostředí a citlivý přístup k lidskému zdraví.

V současné době Českou radu pro šetrné budovy tvoří téměř 50 firem z celého spektra stavebního byznysu. Statut Rady je neziskový. K zemím, kde již podobné instituce působí, patří například Velká Británie, Francie, Německo, Polsko, USA, Japonsko nebo Indie.

Podívejte se také na krátké video ZDE.

[carousel-horizontal-posts-content-slider]