Zpět 6 fotografií

Proč je dobré mít elektronický zabezpečovací systém…

Elektronický zabezpečovací systém doplněný patřičnými detektory či zapnutými funkcemi neslouží jen k zabezpečení objektu před zloději, ale i před nepředvídatelnými událostmi, jako je požár, únik plynu, zaplavení vodou, kritické teploty prostředí a navíc podá pomocnou ruku v krajní nouzi…

Publikováno: 29.07.2010
Rubrika:
Autor: (red)

Vyplavení bytu nepozorností, například prasklou nebo vypadlou hadicí od pračky nebo myčky, je nepříjemná zkušenost, ale požár už může znamenat boj o život. I nemožnost přivolat si v případě nebezpečí pomoc, jste-li dlouhodobě připoutáni na lůžku, nebo hrozí-li náhlé zdravotní komplikace, může znamenat ohrožení života. Pokud tyto fatální situace nastanou, může pro vás být velkým pomocníkem elektronický zabezpečovací systém.

Například doplněním bezdrátového zabezpečovacího systému OASiS od Jablotronu o následující komponenty budete chráněni nejen před zloději, ale i před ohrožením majetku a života environmentálními vlivy, tedy zaplavením, požárem a podobně.

Zaplavení vodou
Díky záplavovému detektoru LD-81, který je připojený k univerzálnímu vysílači JA-81M, můžeme hlídat zaplavení prostoru vodou nebo dosažení úrovně vodní hladiny v nádrži. Při zaplavení vodou se propojí elektrody a je vyslán signál aktivace. Pokud propojení elektrod ustane, je jasné, že voda opadla a je vyslán signál zklidnění. Díky tomu lze snadno informovat majitele (signalizovat poplach v domě, odeslat poplachovou SMS) a centrálně zavřít hlavní uzávěr vody i vypnout přívod elektrické energie.

Záplavový detektor doporučujeme především do sklepů, ve kterých hrozí zaplavení buď zvenku vlivem deště, nebo zevnitř domu vlivem poškození vodovodních rozvodů. Také vytékající voda z prasklé hadice od pračky nebo myčky je obvyklou příčinou zaplavení.

Stav LD-81 se dostane rádiově k jakémukoli přijímači bezdrátového signálu řady OASiS.

Požár a únik plynu
Unikající plyn je schopný způsobit velké škody na majetku a hlavně na zdraví lidí. Také oheň je, jak je známo, velice zlý pán. Přitom včasné varování sirénou před ohněm nebo výbuchem plynu a automatické uzavření přívodu plynu ještě při nízké koncentraci je velice snadno řešitelné požárními detektory.

K systému OASis stačí doplnit bezdrátové detektory kouře JA-80S s optickou a teplotní detekcí požáru a detektory úniku hořlavého plynu JA-80G.

Kritické teploty prostředí
Hlídat zimní zahradu před zmrznutím nebo počítačový server před přehřátím můžou teplotní detektory hlásící ústředně překročení kritických teplot: bezdrátové termostaty OASis TP-82 a TP-83. Nijak to přitom neomezí jejich základní funkci, jíž je regulace vytápění (řídí topení dle nastavení).

Máte-li doma zimní zahradu a pečujete o ni, určitě by vám bylo líto každé rostliny, kterou byste museli vyhodit jen proto, že jste neohlídali optimální teplotu. Bezdrátový termostat připojený na elektronický zabezpečovací systém vám kritickou teplotu včas ohlásí, abyste mohli teplotu změnit.

Zabezpečení počítačového serveru je kapitola sama pro sebe, tam je potřeba dávat pozor hlavně na přehřátí. Takže umístit bezdrátový termostat napojený na elektronické zabezpečení k počítačovému serveru je nabíledni.

Pomoc v nouzi
Pokud jsou v případě staršího osaměle žijícího člověka pravděpodobné náhlé zdravotní komplikace, je možné mu poskytnout tísňové tlačítko RC-87, které může nosit na ruce jako hodinky nebo na krku jako přívěšek, tak ho má stále u sebe a je pravděpodobnější, že ho bude mít po ruce v konkrétním kritickém okamžiku (na rozdíl od mobilního telefonu). Pomocí tísňového tlačítka si může člověk v nouzi přivolat členy rodiny, ošetřovatele a podobně.

Ústředna zabezpečovacího systému OASiS má také volitelnou funkci nazvanou Přivolání pomoci (Social alarm), která automaticky aktivuje tísňový poplach, pokud žádný z detektorů v odjištěném systému není aktivován po dobu několika hodin – tedy pokud není zaznamenán žádný pohyb.

Více informací na www.jablotron.cz
 

 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]