Zpět

Poškození objektu konstrukční soustavy typu T 06 B zatékáním srážkových vod do jeho interiéru

Tento příspěvek se zaměřuje na řešení poškození objektu konstrukční soustavy typu T 06 B, které vzniklo zatékáním srážkové vody do interiéru již existující stavby. Je zde uveden popis
zjištěných závad a návrh jejich oprav. Na závěr jsou popsány úpravy tohoto objektu, které byly provedeny ve skutečnosti.

Publikováno: 29.07.2010
Rubrika:
Autor: (red)

1 Obecný úvod
Konstrukční panelové soustavy určené od prvopočátku svého vzniku pro účely hromadného bydlení, dnes často hovorově označovány jako tzv. „paneláky“, se v takové podobě, jak je známe dnes, začaly stavět asi v polovině minulého (dvacátého) století. Od té doby prošly tyto montované budovy určitým vývojem. Také se na nich začaly projevovat známky stárnutí a různých projekčních, konstrukčních a provozních vad a chyb.

Jednou z panelových konstrukčních soustav bytových domů často se nacházejících jako součást bytové a občanské zástavby městských částí v oblasti města Ostrava, ale i Orlová, Havířov, Karviná, Bohumín, Český Těšín aj., je typ T 06 B [2]. Tento typ objektu byl prováděn jako soliterní, bodový, štítovou stěnou částečně navazující na sousední panelový dům, či řadový o několika sekcích. Obvodové pláště panelových domů typu T 06 B byly tvořeny struskopemzobetonovými (součinitel prostupu tepla U = 1,52 Wm-2K-1) nebo plynosilikátovými (U
= 0,80 Wm-2K-1) panely. Svislé nosné konstrukce – příčné železobetonové stěny – byly zhotovovány v modulu 3,6 m a 4,2 m. Stropy byly v této stavbě plné, tloušťky 140 mm. Stropy nad
1.PP měly hodnotu součinitele prostupu tepla U = 1,16 Wm-2K-1. Střecha byla plochá jednoplášťová, alt. dvouplášťová, s živičnou krytinou, o hodnotě součinitele prostupu tepla U = 0,40 Wm-2K-1. Na fasádě budovy byly umísťovány nechráněné konstrukce balkonů nebo předsazených lodžií.

Hodnoty součinitelů prostupů tepla stávajících konstrukcí tohoto typu panelové konstrukční soustavy T 06 B dnes již dávno nevyhovují jejich dnešním normovým požadovaným (a už vůbec ne doporučeným) hodnotám součinitele prostupu tepla UN,20 pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou θim = 20 °C [1]:

  • pro vnější stěny: UN,20 = 0,38 Wm-2K-1 (0,25 Wm-2K-1) < U = 1,52 Wm-2K-1 (SPB), U = 0,80 Wm-2K-1 (PSK),
  • pro střechu: UN,20 = 0,30 Wm-2K-1 (0,20 Wm-2K-1) < U = 0,40 Wm-2K-1,
  • pro strop z vytápěného k nevytápěnému prostoru (nad 1.PP): UN,20 = 0,60 Wm-2K-1 (0,40 Wm-2K-1) < U = 1,16 Wm-2K-1.

Celý článek ve formátu PDF naleznete ZDE.

[carousel-horizontal-posts-content-slider]