Zpět 4 fotografie

POROTHERM je nejoblíbenější značkou při výstavbě z cihel

Pokud by se na rodinných domech v ČR uvádělo, z čeho je jejich zdivo, na více než stu tisíc z nich by bylo napsáno POROTHERM. Podle výzkumu realizovaného renomovanou společností Ipsos Tambor se pro výstavbu z cihel POROTHERM rozhodne převážná většina z individuálních stavebníků, kteří si pořizují cihlový dům.

Publikováno: 29.07.2010
Rubrika:
Autor: (red)

Výzkumu zaměřeného na téma, podle čeho se Češi rozhodují při výběru zdicího materiálu, se zúčastnilo několik set respondentů. Jednalo se přitom o majitele rodinných domů, ty co právě staví, nebo v minulém roce postavili rodinný dům, či v dohledné době jeho výstavbu plánují.

POROTHERM synonymem pro cihlu
Značka POROTHERM se pro stavebníky stala synonymem pro kvalitní cihlový systém. Z cihlových zdicích materiálů ji znají nejvíce, celková znalost mezi individuálními stavebníky dosáhla 94 %.

POROTHERM boduje i z hlediska vlastností, podle nichž si dotazovaní vybírají zdicí systém. Z nich převažuje požadavek po tepelněizolačních vlastnostech a vysoké životnosti materiálu. S těsným odstupem následují nároky na akumulaci tepla, schopnost propouštět vodní páry, pevnost, požární odolnost, nízkou pracnost a zpracování.

Seberealizace a rodina
Stavba rodinného domu je pro Čechy podle dat z výzkumu způsobem jejich seberealizace. Rozhodujícím momentem je také založení rodiny nebo potřeba zajistit lepší prostředí pro svoje děti. Dalším z podstatných důvodů pořízení vlastního bydlení je touha žít více v přírodě.

Přestože jsou Češi obecně vnímáni jako kutilové, do stavby domu svépomocí se jich pouští méně než polovina. Z 56 % si raději nechají svoje bydlení postavit specializovanými firmami. Z hlediska řešení bydlení převládají s 57 % individuální projekty nad bydlením v domech podle typových projektů.

Kvalita je závazkem
Společnost Wienerberger, která je lídrem na českém trhu v oblasti výroby stavebních hmot, si dlouhodobě zakládá na vysoké kvalitě všech svých produktů. „ Neuvěřitelných 100 000 rodinných domů postavených z POROTHERMU na území ČR je pro nás velkým oceněním ze strany zákazníků a zároveň povzbuzením do další práce,“ uvádí Ing. Roman Busta, ředitel prodeje a marketingu.

Jak Busta dodává, za tímto výsledkem je spousta mravenčí práce na neustálém zdokonalování současných výrobků a služeb, včetně hledání zcela nových řešení. Právě zajímavé služby, které pomohou stavbu usnadnit, zrychlit či zlevnit, jsou u mnoha stavebníků jedním z rozhodujících faktorů. Zájem o POROTHERM zvyšuje i atraktivní cena – v přepočtu na čtvereční metr vychází zdivo z cihel levněji než pórobeton.

„Chceme, aby naši zákazníci dostali to nejlepší. Aby měli jistotu, že staví z dokonale prověřeného a moderního stavebního materiálu splňujícího všechny požadavky pro bydlení ve třetím tisíciletí. Proto všechny výrobky i technologie před uvedením na trh pečlivě testujeme,“ uvádí závěrem Ing. Roman Busta.

Více informací naleznete na www.porotherm.cz.
 

 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]